1086/2015

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: RENAR Slovakia s.r.o.
 • IČO: 46088369
 • Adresa:Hraničná 16, 821 05 Bratislava
 • Celková suma:1 320,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1086/2015
 • Predmet: Autobusy na dovoz a odvoz občanov MČ BNM na rekreáciu do zariadenia NR SR Častá papiernička (2015)
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 9 ods. 9
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:25.08.2015
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.08.2015
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 25.08.2015 pdf - 80.02 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 27.08.2015 pdf - 59.17 kB
[category]
Objednávka 03.09.2015 pdf - 668.33 kB
[category]
Faktúra 16.09.2015 pdf - 827.26 kB
Tlačiť