1171/2015

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Menert s.r.o.
 • IČO: 17330165
 • Adresa:Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 • Celková suma:118 049,11 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1171/2015
 • Predmet: Rekonštrukcia Klubu seniorov na Športovej ulici 1, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Zámerom investora je realizovať rekonštrukciu Klubu seniorov na Športovej ulici 1, vrátane vybavenia interiéru, realizácie terasy a riešenia bezbariérovosti celého zariadenia v rozsahu, vyplývajúcom z PD.
 • Typ: Podlimitná zákazka
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:10.09.2015
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.10.2015
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predkladanie ponúk (Podlimitné zá… 10.09.2015 pdf - 3.16 MB
[category]
Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnoteni… 05.10.2015 pdf - 2.39 MB
Tlačiť