1173/2015

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Milan Hrabinský - DEMI
 • IČO: 17398444
 • Adresa:Rozvodná 19/3190, 831 01 Bratislava
 • Celková suma:170,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1173/2015
 • Predmet: Mimoriadna deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia v bytových a nebytových priestoroch
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Elektronický kontraktačný systém
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:03.09.2015
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.09.2015
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Protokol o priebehu zadávania zákazky 03.09.2015 pdf - 27.9 kB
Objednávkový formulár 10.09.2015 pdf - 30.26 kB
Výsledné poradie dodávateľov 10.09.2015 pdf - 42.83 kB
[category]
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201522729_Z 10.09.2015 pdf - 52.18 kB
Objednávka 24.09.2015 pdf - 626.94 kB
[category]
Faktúra 22.10.2015 pdf - 333.89 kB
Tlačiť