1272/2015

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Pohrebná služba STRÍŽ Ladislav
 • IČO: 34332197
 • Adresa:Trojičné nám. 12, 821 06 Bratislava
 • Celková suma:1 143,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1272/2015
 • Predmet: Pohrebné služby pre sociálne potreby pre mestskú časť Bratislava -Nové Mesto (2016)
 • Opis predmetu zákazky:Kompletné zabezpečenie sociálnych pohrebov a kremácií pre mestskú časť Bratislava - Nové Mesto. Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s riadnym vykonávaním sociálneho pohrebu a kremácie (prevoz zosnulého, zakúpenie rakvy/urny, označenie hrobu, nájomné za hrobové miesto, atď.).
 • Typ: Zákazka podľa § 9 ods. 9
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.10.2015
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.10.2015
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 12.10.2015 pdf - 1.2 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.10.2015 pdf - 1.53 MB
[category]
Objednávka - Pohrebné služby (Adela Kalejová) 07.12.2015 pdf - 966.83 kB
[category]
Faktúra - Pohrebné služby (Adela Kalejová) 30.12.2015 pdf - 758.08 kB
Tlačiť