1275/2015

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Ivan Polóny CSc., INKA - P
 • IČO: 14110474
 • Adresa:B. Němcovej 4, 949 01 Nitra
 • Celková suma:84 960,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1275/2015
 • Predmet: Projekt a samotná realizácia rekonštrukcie vonkajších rozvodov tepla v areáli ZŠ Cádrova Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Podlimitná zákazka
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.10.2015
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.11.2015
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predkladanie ponúk (Podlimitné zá… 12.10.2015 pdf - 3 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti … 10.11.2015 pdf - 2.88 MB
[category]
Zmluva o dielo č. 21122015/2015, č. ÚEZ: 8… 26.01.2016 pdf - 26.62 MB
Tlačiť