1291/2015

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: BWS - stavebné práce s.r.o.
 • IČO: 35734175
 • Adresa:Novohradská 4, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:4 958,30 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1291/2015
 • Predmet: Materská škola Na Revíne, stavebné úpravy
 • Opis predmetu zákazky:Stavebné práce a dodávky, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte stavby „Materská škola Na Revíne, stavebné úpravy“. Potreba realizácie týchto prác vyplynula počas rekonštrukcie a bola nevyhnutná pre dokončenie celej stavby. Jedná sa o nasledujúce práce:
  1. omietky a cementové potery
  2. búracie práce
  3. dodávka a montáž zdravotechnických zariaďovacích predmetov
  4. sádrokartonové konštrukcie
  5. dodávka a montáž podlahy PVC
  6. dodávka a montáž plastového okna s nadsvetlíkom
 • Typ: Rokovacie konanie
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:13.10.2015
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.10.2015
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu 13.10.2015 pdf - 1.66 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk priameho ro… 21.10.2015 pdf - 1.11 MB
[category]
Objednávka 03.11.2015 pdf - 336.07 kB
[category]
Faktúra 06.11.2015 pdf - 300.24 kB
Tlačiť