Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Grafické spracovanie mesačníka Hlas Nového Mesta apríl 2017 – marec 2019 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.02.2017 21.02.2017
Vypracovanie odborných fytopatologických a dendrologických posudkov drevín Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.02.2017 21.02.2017
Ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia Galakoncert úcty k starším 7.3.2017 v Istropolise Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.02.2017 21.02.2017
Jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev, ktoré sa nachádzajú v správe mestskej časti Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.02.2017 20.02.2017
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu Elektronický kontraktačný systém 16.02.2017 08.02.2017
Ošetrenie pagaštanov konských – chemický postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.02.2017 07.02.2017
Zabezpečenie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.02.2017 01.02.2017
Zabezpečenie komplexnej výkopovej opravy /výmeny/ prevalenej a upchanej kanalizačnej prípojky v dĺžke 15 m z jedálne administratívnej budovy Junácka č.1, v Bratislave s namontovaním lapača tukov v jedálni administratívnej budovy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.02.2017 01.02.2017
Nákup pomôcok a tovaru pre výkon sociálnej rehabilitácie v Komunitnom centre, Ovručská 5, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.02.2017 01.02.2017
Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Podlimitná zákazka 16.03.2017 01.02.2017
Výmena okien a dverí na ZŠ Sibírska, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.02.2017 31.01.2017
Dodanie a prenájom 5 kusov multifunkčných zariadení (MFZ) a poskytovanie tlačových služieb pre potreby MÚ MČ BANM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 01.02.2017 25.01.2017
Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.01.2017 23.01.2017
Rekonštrukcia denného centra pre seniorov Športová 1 - interiér Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 30.01.2017 20.01.2017
Vykonanie finančného auditu za rok 2016 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.01.2017 17.01.2017
Kancelársky, kopírovací papier A4 pre potreby miestneho úradu Elektronický kontraktačný systém 20.01.2017 13.01.2017
Geodetické práce – Rámcová dohoda na poskytnutie služby Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.01.2017 11.01.2017
PD rekonštrukcie závlahového systému parku Rešetkova – Osadná Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.01.2017 11.01.2017
Vypracovanie znaleckých posudkov/odborných stanovísk znalcom Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.12.2016 14.12.2016
Stolové pracovné kalendáre a diáre na rok 2017 Elektronický kontraktačný systém 13.12.2016 12.12.2016
Interiérové vybavenie telocvične (ZŠ s MŠ Sibírska 39, 831 02 Bratislava, ZŠ s MŠ Jeséniova 54, 831 01 Bratislava) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.12.2016 09.12.2016
Tlačiarne /ekvivalent alebo lepšie/ a originál tonery Elektronický kontraktačný systém 09.12.2016 05.12.2016
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu/vybudovanie schodov Rozvodná - Vlárska Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.12.2016 30.11.2016
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti – nový objekt MŠ Teplická Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.12.2016 29.11.2016
Počítačové komponenty - ekvivalent /alebo lepší/ Elektronický kontraktačný systém 02.12.2016 28.11.2016
Počítačové komponenty - ekvivalent /alebo lepší/ Elektronický kontraktačný systém 02.12.2016 28.11.2016
Projektový zámer vybudovania mestského cyklistického okruhu 05 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.12.2016 28.11.2016
Umiestnenie mobilných toaliet na detských ihriskách, vrátane údržby a čistenia Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 01.12.2016 24.11.2016
Pohrebné služby pre sociálne pohreby pre MČ Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 01.12.2016 24.11.2016
Obstaranie kamerového systému pre MÚ BANM, Junácka 1, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.12.2016 24.11.2016
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »