Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Dodanie a prenájom samostatne stojacich MFZ a tlačové služby pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 25.02.2020 19.02.2020
Poskytnutie služieb na zabezpečenie možnosti platby formou SMS za dočasné parkovanie motorových vozidiel v Zóne s plateným státím – Pilotná zóna Tehelné pole a Belehradská - MČ BA-Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 26.02.2020 17.02.2020
Vypracovanie znaleckých posudkov/odborných stanovísk znalcom Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.02.2020 14.02.2020
Jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev, ktoré sa nachádzajú v správe a vlastníctve mestskej časti BA – NM (na rok 2020/2021) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.02.2020 06.02.2020
Pohrebné služby na výkon sociálnych pohrebov pre MČ Bratislava – Nové Mesto 2020/2021 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.02.2020 05.02.2020
Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, prípravou a distribúciou stravy pre seniorov MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.02.2020 05.02.2020
Obstaranie stravovacích poukážok pre členov a zapisovateľky volebných okrskov a štáb na voľby do NRSR - 29.02.2020 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.02.2020 03.02.2020
Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na rok 2020 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.02.2020 03.02.2020
Akčný plán na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.01.2020 20.12.2019
WINDOWS 10 PRO 140 ks pre potreby Miestneho úradu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.12.2019 12.12.2019
Tonery (201911) originálne, ekvivalentné, repasované Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.12.2019 11.12.2019
Pasportizácia miestnych komunikácií v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.12.2019 11.12.2019
Realizácia stavebných úprav spevnených plôch – PARKOVISKO Nobelová Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.12.2019 03.12.2019
Originálne tonery (201911) pre potreby Miestneho úradu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.11.2019 13.11.2019
Obstaranie a pokládka kobercov pre administratívne objekty v majetku a v správe MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.11.2019 11.11.2019
Revitalizácia športoviska na Jelšovej ulici Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.11.2019 11.11.2019
Rekonštrukcia Bárdošovej ul. I. etapa Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.11.2019 06.11.2019
Obstaranie kancelárskeho nábytku pre MÚ MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.11.2019 30.10.2019
Dodanie košov so zásobníkom na vrecúška na psie exkrementy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.10.2019 14.10.2019
Zabezpečenie výkonu odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení – bleskozvodu, elektrickej inštalácie a elektrických spotrebičov v bytových a nebytových priestoroch v správe a vlastníctve mestskej časti Bratislava Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.10.2019 03.10.2019
Obnova povrchových náterov drevených konštrukcií a prvkov mestského mobiliáru v areáli Voľnočasového priestoru JAMA na ulici Odbojárov/Kalinčiakova v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.09.2019 20.09.2019
Zabezpečenie dezinsekčného postreku v prípade náhodného výskytu epidemiologicky nebezpečných škodcov (šváby, ploštice) v bytových a nebytových priestoroch obytných domov na Bojnickej ulici č.19, 21, 23 a 25 v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 25.09.2019 18.09.2019
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie investičnej akcie ,,Rekonštrukcia – Športovisko Pionierska Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.09.2019 27.08.2019
Zabezpečenie MS Office 2019 Standard – 150 ks pre potreby Miestneho úradu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.09.2019 27.08.2019
Novostavba MŠ Teplická – realizácia diela - SO 08 Komunikácie a spevnené plochy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.09.2019 16.08.2019
Rekonštrukcia plynovej kotolne v objekte MŠ Rešetková ul. č.6, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.08.2019 16.08.2019
Multifunkčné zariadenia - Tlačiarne a tonery Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.08.2019 15.08.2019
Novostavba MŠ Teplická – výkon stavebného dozoru Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.08.2019 08.08.2019
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie investičnej akcie ,,Park Rozvodná – Vlárska" Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.08.2019 08.08.2019
Výber zhotoviteľa pre stavebné dielo s názvom: Úprava a obnova parku Bellova ulica, samostatný stavebný objekt SO 01 Komunikácie Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.08.2019 31.07.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »