Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Novostavba MŠ Teplická – realizácia diela - SO 06 – detské ihriská Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.08.2018 07.08.2018
Informačná digitálna tabuľa (dodávka a montáž) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.08.2018 07.08.2018
Revitalizáciu DI dopravného v areáli MŠ Legerského Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.08.2018 07.08.2018
Územný plán Zóny Zátišie – Hattalova Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.08.2018 07.08.2018
Novostavba MŠ Teplická – realizácia diela - SO 08 Komunikácie a spevnené plochy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.08.2018 25.07.2018
Vernostná licencia ESET Endpoint Protection Advanced pre 180 zariadení na obdobie 1 roka (od 26.08.2018 – do 26.08.2019) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 26.07.2018 12.07.2018
Revitalizácia Detského ihriska – Mierová kolónia Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 25.07.2018 11.07.2018
Revitalitalizácia detského ihriska v priestoroch detských jasiel na Robotníckej ulici v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.07.2018 10.07.2018
ZŠ Sibírska – Poskytnutie odborných konzultačných činností pri zabezpečení prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania pre výber poskytovateľa GES (EPC) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.07.2018 09.07.2018
Oprava strechy ZŠ Sibírska, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.07.2018 09.07.2018
PD k projektovému zámeru: stavebno-technické úpravy existujúcich objektov pre potreby MŠ Šuňavcová a MŠ Legerského vrátane areálov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.07.2018 02.07.2018
Odhlučnenie MŠ pri ZŠ Riazanská 75 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.07.2018 29.06.2018
Software na sledovanie vybraných kapitol obchodného vestníka SR- 1 rok Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.07.2018 28.06.2018
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a rozvodov v MŠ Rešetkova 6, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 03.07.2018 26.06.2018
Nákup kníh pre žiakov prvého ročníka ZŠ MČ B-NM v šk. roku 2018/2019 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.06.2018 19.06.2018
Zabezpečenie verejného obstarávania – oprava a servis pre služobné motorové vozidlo (SMV) ŠKODA SUPER B, Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.06.2018 13.06.2018
Ozvučenie podujatia – Otvorenie kultúrneho leta a Záver kultúrneho leta MČ BNM v roku 2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.06.2018 12.06.2018
Čierne tonery pre potreby úradu MČ BNM (201806) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 11.06.2018 05.06.2018
Investičná akcia - Úprava a obnova parku Bellova ulica Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.06.2018 01.06.2018
Zábavné atrakcie pre potreby mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.06.2018 29.05.2018
Zabezpečenie verejného obstarávania–implementácia GDPR a vypracovanie dokumentácie ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyz. osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.05.2018 16.05.2018
Pracovná zdravotná služba (PZS) v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 208/2014 Z.z. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.05.2018 10.05.2018
Dodávka a montáž stolnotenisového stola a športového povrchu na detskom ihrisku-Plzenská Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.05.2018 10.05.2018
Zabezpečenie nepravidelnej autobusovej prepravy pre seniorov MČ BNM na obdobie 6/2018 do 6/2019 v rámci SR Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.05.2018 09.05.2018
Zabezpečenie letnej detskej rekreácie pre deti zo sociálne slabších rodín 2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.05.2018 09.05.2018
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie sociálnych zariadení a rozvodov v MŠ Rešetková 6, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.04.2018 27.04.2018
Tlač mesačníka Hlas Nového Mesta 2018 - 2019 Elektronický kontraktačný systém 02.05.2018 25.04.2018
PD k projektovému zámeru : stavebno-technické úpravy existujúcich objektov pre potreby MŠ Vihorlatská vrátane areálu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 26.04.2018 18.04.2018
Vykonanie finančného auditu za rok 2017, 2018 a 2019 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.04.2018 11.04.2018
Oprava a servis služobných motorových vozidiel MÚ MČ BNM 2018/2020 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.04.2018 10.04.2018
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »