Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie sociálnych zariadení a rozvodov v MŠ Rešetková 6, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.04.2018 04.04.2018
Dodanie a osadenie zvislého značenia (značiek) "Vstup so psom zakázaný" a "Voľný pohyb psa zakázaný" Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 11.04.2018 04.04.2018
Vypracovanie realizačnej dokumentácie investičnej akcie Detské ihrisko Nobelova Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.04.2018 04.04.2018
Vypracovanie realizačnej dokumentácie investičnej akcie "Detské dopravné ihrisko v areáli MŠ Legerského" Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.04.2018 04.04.2018
Vypracovanie realizačnej dokumentácie investičnej akcie MŠ Na Revíne - rekonštrukcia rozvodov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.04.2018 04.04.2018
Čistiace a hygienické potreby pre potreby miestneho úradu a prevádzky MČ BNM (2018) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.03.2018 22.03.2018
Obstaranie školenia administratívnych zamestnancov MČ BNM (oprávnených osôb) v súvislosti so zmenami v oblasti ochrany osobných údajov z dôvodu implementácie Nariadenia EPaREU 2016/679 a Smernice EPaREU 2016/680 GDPR Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.03.2018 16.03.2018
Kancelársky papier A4, A3 pre miestny úrad a pre prevádzky MČ BANM (2018) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.03.2018 13.03.2018
Interaktívny grafický systém KOKEŠ 2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.03.2018 12.03.2018
Výroba tabuliek so súpisným číslom Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.03.2018 09.03.2018
Dodávka potravín pre zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (jasle) od 1.4.2018 do 31.3.2019, Robotnícka ul. č. 11, MČ Bratislava – Nové Mesto Zákazka podľa § 9 ods. 9 06.03.2018 06.03.2018
Čierne tonery pre potreby úradu (201803) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.03.2018 05.03.2018
Obstaranie dávkovačov a náplní hygienických potrieb na zásobovanie toaliet hygienickými potrebami pre administratívnu budovu Miestneho úradu MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.03.2018 01.03.2018
Zabezpečenie akustickej tomografie na stanovenie stability drevín Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.03.2018 01.03.2018
Ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia Galakoncertu úcty k starším a Galakoncertu MDŽ (2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.03.2018 28.02.2018
Novostavba telocvične ZŠ s MŠ Jeséniova Podlimitná zákazka 26.03.2018 28.02.2018
Zabezpečenie rekreačno - kultúrneho pobytu v Chorvátsku pre seniorov s trvalým pobytom MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.03.2018 27.02.2018
Dodanie a prenájom 8 kusov multifunkčných zariadení (MFZ) a poskytovanie tlačových služieb pre potreby MÚ MČ BANM (2018) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.03.2018 27.02.2018
Čistenie dna a brehov jazera na Kuchajde (2018) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.03.2018 26.02.2018
Revitalizácia parku Ľudové námestie Podlimitná zákazka 04.04.2018 26.02.2018
Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na rok 2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.02.2018 22.02.2018
Jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev, ktoré sa nachádzajú v správe mestskej časti 2018/2019 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.03.2018 22.02.2018
Ošetrenie pagaštanov konských – chemický postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému (2018) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.03.2018 22.02.2018
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie interiérov Školak klubu, Riazanská č. 75, Bratislava, vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.12.2017 12.12.2017
Súdnoznalecký posudok NOVBYT s.r.o. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.12.2017 07.12.2017
IT technika pre Komunitné centrum: 1ks projektor, 2 ks notebooky, 1 ks laserová tlačiareň, 2 ks USB flash disky, 1ks blue ray prehrávač Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.12.2017 06.12.2017
Dodanie a osadenie kompostérov a zásobníkov na štiepku, dodanie prekopávačov kompostu a sád na zber biologicky rozložiteľných odpadov z domácností Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.12.2017 06.12.2017
Obstaranie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení podľa vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.12.2017 06.12.2017
Čierne tonery pre potreby úradu 201711 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.12.2017 28.11.2017
MŠ pri ZŠ Riazanská 75 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 30.11.2017 21.11.2017
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »