Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Rekonštrukcia kuchyne a prípravovne zeleniny v Detských jasliach na Robotníckej ul. č. 11 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.08.2017 02.08.2017
Čierne tonery pre potreby úradu 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.08.2017 01.08.2017
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie investičnej akcie „Športovisko pri ZŠ Česká" Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.08.2017 01.08.2017
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a jednostupňový projekt - parkoviská ISTROCHEM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.08.2017 31.07.2017
Rekonštrukcia účtovníctva v ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.08.2017 31.07.2017
Vernostná licencia ESET Endpoint Protection Advanced pre 170 zariadení na obdobie 1 roka (od 26.08.2017 – 26.08.2018) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.08.2017 31.07.2017
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO Teplická ulica Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.08.2017 27.07.2017
Rekonštrukciu kuchyne ZŠ Riazanská – časť dodávka a montáž gastro strojov a technologických zariadení Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.07.2017 12.07.2017
Rekonštrukciu kuchyne ZŠ Riazanská – časť dodávka a montáž gastro nábytkových zariadení Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.07.2017 12.07.2017
Výmena okien v havaríjnom stave na ZŠ Česka č. 10 v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.07.2017 12.07.2017
Nákup kuchynského riadu a kuchynského náčinia pre DJ, Robotnícka ul. č. 11, MČ Bratislava–Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.07.2017 11.07.2017
Nákup kníh pre žiakov prvého ročníka ZŠ MČ BANM – rok 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.07.2017 06.07.2017
Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská - časť vzduchotechnika Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.07.2017 03.07.2017
Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská – časť stavebné úpravy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.07.2017 03.07.2017
Rekonštrukcia hygienických zariadení – administratívna budova Hálkova č. 11, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.07.2017 03.07.2017
Obstaranie stravovacej poukážky v nominálnej hodnote 3,60 Eur Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.07.2017 30.06.2017
Obstaranie stravovacej poukážky v nominálnej hodnote 3,38 Eur Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.07.2017 29.06.2017
Nákup detských postieľok pre DJ Robotnícka ul.č.11, v MČ Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 30.06.2017 26.06.2017
Rekonštrukcia interiéru MŠ Letná - rekonštrukcia sociálnych zariadení a vnútorných rozvodov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 03.07.2017 26.06.2017
Obch. verejná súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy s predmetom nájmu: sociálno-prevádzková stavba so súpisným číslom 7768 v Bratislave pri ul. Kalinčiakova Verejná obchodná súťaž 31.07.2017 21.06.2017
Pravidelné čerpanie prečerpávacej stanice kanalizácie na Bojnickej ul. v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.06.2017 16.06.2017
Ozvučenie podujatia - Otvorenie Kultúrneho leta a záver Kultúrneho leta MČ BANM 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.06.2017 08.06.2017
Dodávka a montáž kompletného systému elektromechanickej závory s bezpečnostnými prvkami, s riadiacou jednotkou a príslušenstvom pri vstupe na parkovisko pred budovou MÚ BANM Junácka 1, montáž brány Hálkova 11, kompletný systém pohonu - Krížna 1 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.06.2017 07.06.2017
Koše so zásobníkom na vrecúška na psie exkrementy 15 ks Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.06.2017 06.06.2017
Kancelársky papier A3, A4 Elektronický kontraktačný systém 09.06.2017 05.06.2017
Vybudovanie dopravného ihriska v areáli objektu MŠ Letná Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.06.2017 30.05.2017
Dodávka a montáž interiérových horizontálnych a vertikálnych žalúzii pre DC Športová 1 a DJ Robotnícka 11 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 31.05.2017 24.05.2017
Rekonštrukcia schodov a chodníka pri VÚB, Rozvodná/Vlárska Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 30.05.2017 19.05.2017
Pevné disky - 4 kusy Elektronický kontraktačný systém 25.05.2017 18.05.2017
Monitory 24“ Philips 243V5QSBA alebo ekvivalent Elektronický kontraktačný systém 24.05.2017 18.05.2017
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »