Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Realizácia stavebných prác odstavnej plochy na Nobelovej ulici Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 25.08.2022 17.08.2022
ZŠ s MŠ Riazanská – Rekonštrukcia telocvične Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.08.2022 11.08.2022
Digitálny 3D model zástavby vo vybranom území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a ortofotomapy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.08.2022 02.08.2022
MŠ Na Revíne – hracie prvky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.08.2022 26.07.2022
Tlač mesačníka Hlas Nového Mesta (polygrafické služby) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.05.2022 03.05.2022
Protihluková stena ZŠ Odborárska Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.05.2022 22.04.2022
Mimoriadny audit v obchodnej spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s. r. o., Hálkova 11, Bratislava 831 03 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.04.2022 11.04.2022
Opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy vrátane inžinierskych objektov v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.04.2022 28.03.2022
Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 25.02.2022 15.02.2022
Nákup, výsadba a údržba drevín v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2022 – 2023 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.02.2022 09.02.2022
Výrub a bezpečnostný orez drevín v areáloch ZŠ a MŠ Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.02.2022 07.02.2022
Zabezpečenie internetu a IP telefónie pre potreby úradu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.01.2022 14.12.2021
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Elektronický kontraktačný systém 27.12.2021 07.12.2021
Mimoriadny audit v príspevkovej organizácii EKO- podnik verejnoprospešných služieb Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.10.2021 25.10.2021
Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému ZŠ s MŠ Sibírska, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.10.2021 04.10.2021
Výsadba drevín Elektronický kontraktačný systém 05.10.2021 30.09.2021
Rekonštrukcia - Školak klub interiér Elektronický kontraktačný systém 18.08.2021 06.08.2021
Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, distribúciou a rozvozom stravy pre seniorov mestskej časti Bratislava Nové Mesto Elektronický kontraktačný systém 03.08.2021 22.07.2021
Realizácia Bárdošovej ul. II. etapa Elektronický kontraktačný systém 02.08.2021 21.07.2021
Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 26.07.2021 15.07.2021
Rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná pre 40 detí na ZŠ Riazanská Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.06.2021 15.06.2021
Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, distribúciou a rozvozom stravy pre seniorov MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.06.2021 15.06.2021
PC a Notebooky pre projekt BIG_ling Sk-AT a pre MÚ Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.05.2021 19.05.2021
Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre MČ BA NM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.05.2021 13.05.2021
Obstaranie čistiacich a hygienických potrieb pre miestny úrad a prevádzky MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.05.2021 13.05.2021
Rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná pre 40 detí na ZŠ Riazanská Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.05.2021 06.05.2021
Geodetické práce – Rámcová dohoda na poskytnutie služby Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.05.2021 03.05.2021
Demontáž nadchodu pre peších pri Palme Bratislava (Račianska – Podniková) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.05.2021 03.05.2021
Obstaranie stravovacích poukážok (Gastro poukážka) Elektronický kontraktačný systém 05.05.2020 27.04.2021
Pravidelné čerpanie prečerpávacej stanice kanalizácie na Bojnickej ul. v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 30.04.2021 20.04.2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »