Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Mimoriadny audit v príspevkovej organizácii EKO- podnik verejnoprospešných služieb Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.10.2021 25.10.2021
Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému ZŠ s MŠ Sibírska, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.10.2021 04.10.2021
Výsadba drevín Elektronický kontraktačný systém 05.10.2021 30.09.2021
Rekonštrukcia - Školak klub interiér Elektronický kontraktačný systém 18.08.2021 06.08.2021
Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, distribúciou a rozvozom stravy pre seniorov mestskej časti Bratislava Nové Mesto Elektronický kontraktačný systém 03.08.2021 22.07.2021
Realizácia Bárdošovej ul. II. etapa Elektronický kontraktačný systém 02.08.2021 21.07.2021
Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 26.07.2021 15.07.2021
Rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná pre 40 detí na ZŠ Riazanská Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.06.2021 15.06.2021
Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, distribúciou a rozvozom stravy pre seniorov MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.06.2021 15.06.2021
PC a Notebooky pre projekt BIG_ling Sk-AT a pre MÚ Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.05.2021 19.05.2021
Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre MČ BA NM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.05.2021 13.05.2021
Obstaranie čistiacich a hygienických potrieb pre miestny úrad a prevádzky MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.05.2021 13.05.2021
Rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná pre 40 detí na ZŠ Riazanská Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.05.2021 06.05.2021
Geodetické práce – Rámcová dohoda na poskytnutie služby Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.05.2021 03.05.2021
Demontáž nadchodu pre peších pri Palme Bratislava (Račianska – Podniková) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.05.2021 03.05.2021
Obstaranie stravovacích poukážok (Gastro poukážka) Elektronický kontraktačný systém 05.05.2020 27.04.2021
Pravidelné čerpanie prečerpávacej stanice kanalizácie na Bojnickej ul. v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 30.04.2021 20.04.2021
Inventarizácia drevín v urbanistických obvodoch 59, 60, 61, 65, 66, 70,71, 72, 73, 74 v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.04.2021 12.04.2021
Vypracovanie RPD pri ZŠ s MŠ Cádrova – Rekonštrukcia, nadstavba / prístavba objektu jedálne – rozšírenie kapacít objektu jedálne Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.04.2021 30.03.2021
Vypracovanie znaleckých posudkov/odborných stanovísk znalcom Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.04.2021 30.03.2021
Tonery 202102 originálne, čierne Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.04.2021 24.03.2021
Dodanie košov so zásobníkom na vrecúška na psie exkrementy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.04.2021 24.03.2021
Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán Zóny Podhorský pás – Koziarka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.04.2021 17.03.2021
Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán Zóny Podhorský pás – Veľký Varan/Slanec Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.04.2021 17.03.2021
Tlačiarne (ekvivalent alebo lepšie) a originál tonery Elektronický kontraktačný systém 24.03.2021 15.03.2021
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na realizáciu energetických opatrení v objektoch ZŠ Sibírska Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.03.2021 02.03.2021
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie investičnej akcie ,,Rekonštrukcia kuchynských priestorov v MŠ Šancová 65" Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.03.2021 02.03.2021
Prístrojové vyšetrenie drevín tomografom, resp. rezistografom Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 11.03.2021 02.03.2021
Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na rok 2021-2022 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.03.2021 26.02.2021
Vykonanie finančného auditu za rok 2020, 2021 a 2022 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.03.2021 25.02.2021
1 2 »