Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2022-051 Vyhlásenie o uznaní dlhu a dohoda o splátkovom kalendári č. ÚEZ 12/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Janka Horečná Iné 1 107,76 € 31.01.2022 12.02.2022 11.02.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-012 Protokol č. ÚEZ 05/2022 o zverení nehnuteľného majetku v správe MČ Bratislava-Nové Mesto a s ním súvisiacich práv a povinností Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Knižnica Bratislava - Nové Mesto 00226866 Iné 0,00 € 13.01.2022 13.01.2022 13.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-005 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve ÚEZ č. 216/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 East fund, s.r.o. 44077432 Nájmy a prenájmy 0,00 € 11.01.2022 12.01.2022 11.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-011 DOHODA č. ÚEZ 4/2022 o ukončení platnosti a účinnosti Protok. o zverení majetku v správe MČ BNM a s ním súvis. práv a záväzkov do prevádzky a údržby Strediska kultúry BNM, Vajnorská 1, BA z 18.12.2003 a o ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy 134/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Stredisko Kultúry Bratislava-Nové Mesto 00245771 Iné 0,00 € 10.01.2022 14.01.2022 13.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-004 Kúpna zmluva č. ÚEZ: 1/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MUDr. Helena Bajteková Iné 47 750,00 € 07.01.2022 12.01.2022 11.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-001 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 281/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ľudovít Koller Nájmy a prenájmy 88,00 € 05.01.2022 06.01.2022 05.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-002 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 280/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Michaela Kovárová Nájmy a prenájmy 68,84 € 05.01.2022 06.01.2022 05.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-003 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 282/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Boris Račický Nájmy a prenájmy 54,84 € 05.01.2022 06.01.2022 05.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-009 Dohoda o skončení platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy, č. ÚEZ: 2/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Knižnica Bratislava - Nové Mesto 00226866 Nájmy a prenájmy 0,00 € 03.01.2022 13.01.2022 12.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-010 Protokol č. ÚEZ 3/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Knižnica Bratislava - Nové Mesto 00226866 Iné 0,00 € 03.01.2022 12.01.2022 12.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-006 Zmluva o výpožičke ÚEZ č. 283/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Centrum podagogicko - psychlogického poradenstva a prevencie 30847940 Iné 0,00 € 29.12.2021 12.01.2022 31.12.2022 11.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-291 Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI, č. ÚEZ 279/2021, ZM-27241-2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 170,00 € 28.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 31.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-013 Rámcová dohoda č. Z202124445_Z, č. ÚEZ: 6/2022 (Zabezpečovanie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000 Iné 97 131,96 € 27.12.2021 31.12.2022 14.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-287 Zmluva o spracúvaní osobných osobných údajov č. ÚEZ: 277/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Martin Lovás 37333356 Iné 0,00 € 22.12.2021 23.12.2021 31.12.2022 22.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-288 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb ÚEZ č. 278/ 2021 (Dopracovanie a adaptácia realizačnej projektovej dokumentácie – „Revitalizácia detského ihriska a multifunkčného športoviska - Mierová kolónia") Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SD architects s.r.o. 51074346 Stavebné práce, opravárenské práce 7 490,00 € 22.12.2021 23.12.2021 22.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-289 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 46/2015 zo dňa 16.03.2015 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 PhDr. Róbert Holec a PhDr. Lucia Holecová Nájmy a prenájmy 0,00 € 22.12.2021 23.12.2021 22.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-292 Nájomná zmluva ÚEZ č. 284/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Sme tu, s Vami, o. z. 52048837 Nájmy a prenájmy 328,23 € 21.12.2021 01.07.2022 30.06.2027 31.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-283 Zmluva o podnájme č. ÚEZ 274/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 NFŠ, a. s. 50110055 Nájmy a prenájmy 1,00 € 17.12.2021 18.12.2021 12.02.2058 17.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-284 Kúpna zmluva - Oceľová lávka pri Palme z roku 1903, ÚEZ č. 275/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MBM - GROUP a. s. 36740519 Iné 18 000,00 € 17.12.2021 18.12.2021 17.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-007 Nájomná zmluva ÚEZ č. 285/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 TRIGON PRODUCTION s.r.o. 35699507 Nájmy a prenájmy 15 930,40 € 17.12.2021 12.01.2022 31.12.2026 11.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a Zmluve o poskytovaní inžinierskych a súvisiacich služieb, zo dňa 02.12.2021, č. ÚEZ: 11/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Peter Plunár - PPP, s.r.o. 50415352 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 14.12.2021 26.01.2022 25.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-286 Zmluva o ubytovaní ÚEZ č. 270/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Veronika Dóczy Nájmy a prenájmy 46,00 € 13.12.2021 22.12.2021 30.11.2022 21.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-050a Zmluva o ubytovaní ÚEZ č. 269/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Lucia Juhászová Nájmy a prenájmy 46,00 € 13.12.2021 18.01.2022 31.12.2022 17.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-279 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 266/2021 (Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Nový Eko-podnik verejnoprospešných služieb, Zátišie v Bratislave – 2.etapa) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 A3 projekt, s.r.o. 35830883 Stavebné práce, opravárenské práce 35 160,00 € 10.12.2021 11.12.2021 10.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-280 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 265/2021 (Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Nový Eko-podnik verejnoprospešných služieb, Zátišie v Bratislave – 3.etapa) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 A3 projekt, s.r.o. 35830883 Stavebné práce, opravárenské práce 33 600,00 € 10.12.2021 11.12.2021 10.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-281 Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. ÚEZ: 267/2021 (Komplexné grafické spracovanie mesačníka „HLAS NOVÉHO MESTA“ ) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Martin Lovas 37333356 Kultúra, média, tlač 3 328,00 € 10.12.2021 11.12.2021 31.12.2022 10.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-014 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych a súvisiacich služieb č. ÚEZ 11/2022 (Vypracovanie projektu org. dopravy pre realiz. zvislého a vodor. značenia v MČ BNM presnejšie v lok. regul. parkovania Ľudová štvrť, Hostianského sídl., Zátišie) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Peter Plunár - PPP, s.r.o. 50415352 Stavebné práce, opravárenské práce 11 640,00 € 10.12.2021 26.01.2022 25.01.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-290 Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností č. ÚEZ 264/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Central Zone s.r.o. 50414151 Iné 60 000,00 € 09.12.2021 16.12.2021 15.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-275 Kúpna zmluva č. ÚEZ: 261/2021 (Opel Combo Van Enjoy) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 AUTOTIP spol. s r.o., odštepný závod Žilina 35832789 Iné 16 327,00 € 08.12.2021 09.12.2021 08.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-276 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 229/2021 zo dňa 25.10.2021 (Hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov vykurovania ZŠ a MŠ Sibírska Bratislava) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MB Tech s.r.o. 45425124 Stavebné práce, opravárenské práce 44 094,59 € 08.12.2021 10.12.2021 09.12.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva