Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2021-114 Zmluva o dielo ÚEZ č. 107/2021 (Územný plán zóny Podhorský pás - Koziarka) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 CITYPLAN s.r.o. 47626208 Iné 27 700,00 € 24.05.2021 25.05.2021 24.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-118 Zmluva o nájme bytu č. 110/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Magdaléna Buznová Nájmy a prenájmy 102,00 € 20.05.2021 27.05.2021 27.05.2022 26.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-136 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 8/2021 zo dňa 22.12.2020 v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.3.2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 BECO, spol. s r.o. 44629281 Stavebné práce, opravárenské práce 12 680,88 € 20.05.2021 08.06.2021 07.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-111 Darovacia zmluva ÚEZ č. 102/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 T FINANCE GROUP s.r.o. 47258349 Iné 0,00 € 18.05.2021 21.05.2021 21.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-110 Zmluva o dielo č. ÚEZ: 104/2021 (Inventarizácia drevín v urbanistických obvodoch 59, 60, 61, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MAPA Slovakia Digital s.r.o. 45325600 Iné 56 000,00 € 17.05.2021 18.05.2021 30.09.2021 17.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-112 Zmluva o výpožičke ÚEZ č. 105/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Michal Ondrkal Iné 0,00 € 17.05.2021 18.05.2021 14.06.2021 17.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-119 Nájomná zmluva č. 108/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Gabriela Dugovičová Nájmy a prenájmy 1 450,00 € 17.05.2021 27.05.2021 26.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-099 Kúpna zmluva č. ÚEZ: 103/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Daniel Fedič Iné 6 650,00 € 13.05.2021 18.05.2021 17.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-226 Zmluva č. 1421 002 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, č. ÚEZ: 218/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Iné 1 400,00 € 12.05.2021 13.05.2021 12.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-092 Zmluva o výpožičke blokovacích zariadení ÚEZ č. 99/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iné 0,00 € 11.05.2021 12.05.2021 31.08.2021 11.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-146 Dohoda o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní služieb č. ÚEZ 197/2020 zo dňa 20.10.2021 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 16.11.2020, č. ÚEZ: 128/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Parkio – Servicos Informatica LDA 514609206 Iné 0,00 € 11.05.2021 17.06.2021 17.07.2021 16.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-076 KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 76/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Dagmar Čechová Iné 1 500,00 € 06.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-077 KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 75/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Mariana Cullen a BSc. John Paul Cullen Iné 48 500,00 € 06.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-078 KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 72/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Miroslava Hančíková a Ľudovít Hančík Iné 80 750,00 € 06.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-079 KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 74/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Janka Králiková a Ing. Dominik Králik Iné 70 750,00 € 06.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-080 KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 69/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Iveta Krchnáková a Jozef Krchnák Iné 44 250,00 € 06.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-081 KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 70/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Tomáš Messinger Iné 55 750,00 € 06.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-082 KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 73/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Klára Valovičová a Ing. Marek Valovič Iné 54 000,00 € 06.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-083 KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 71/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Veronika Zelinová a MUDr. Marián Zelina Iné 54 000,00 € 06.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-098 Rámcová dohoda č. Z20218238_Z, č. ÚEZ: 100/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000 Iné 79 944,00 € 05.05.2021 06.05.2021 05.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-126 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti 4619015321, č. ÚEZ: 176/2020 - Verzia č. 3 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 Iné 2 705,32 € 05.05.2021 06.05.2021 05.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-123 Poistná zmluva č. 411019202, č. ÚEZ: 295/2015 - Dodatok č. 2 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 3 742,10 € 04.05.2021 04.05.2021 04.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-127 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 411019683 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, č. ÚEZ 281/2014) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 2 390,43 € 04.05.2021 04.05.2021 04.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-100 Zmluva o výpožičke ÚEZ č. 85/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ingrid Bombošová Iné 0,00 € 03.05.2021 04.05.2021 14.06.2021 03.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-101 Zmluva o výpožičke ÚEZ č. 92/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Katarína Denková Iné 0,00 € 03.05.2021 04.05.2021 14.06.2021 03.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-102 Zmluva o výpožičke ÚEZ č. 90/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Tomáš Florek Iné 0,00 € 03.05.2021 04.05.2021 14.06.2021 03.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-103 Zmluva o výpožičke ÚEZ č. 91/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Alex Fridrich Iné 0,00 € 03.05.2021 04.05.2021 14.06.2021 03.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-104 Zmluva o výpožičke ÚEZ č. 84/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Dominika Koháryová Iné 0,00 € 03.05.2021 04.05.2021 14.06.2021 03.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-105 Zmluva o výpožičke ÚEZ č. 87/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Dr. Ing. Kim Dang Nguyen Iné 0,00 € 03.05.2021 04.05.2021 14.06.2021 03.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-106 Zmluva o výpožičke ÚEZ č. 89/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Michal Ondrkal Iné 0,00 € 03.05.2021 04.05.2021 14.06.2021 03.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva