Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2021-155 Zmluva o zabezpečení cvičenia jogy č. ÚEZ: 135/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Spoločenstvo zdravia Santosha 53129334 Kultúra, média, tlač 0,00 € 30.06.2021 30.09.2021 30.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-149 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci "Rekonštrukcia a predĺženie Tupého ulice" ÚEZ č. 72/2018 zo dňa 02.05.2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 BB FINANCE s. r. o. 44756640 Iné 0,00 € 29.06.2021 30.06.2021 29.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-151 Zmluva o dielo ÚEZ č. 137/2021 (Rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná pre 40 detí na ZŠ Riazanská) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 VIREA s.r.o. 47797541 Stavebné práce, opravárenské práce 132 235,52 € 29.06.2021 30.06.2021 29.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-153 Zmluva o ubytovaní č. UEZ 141 /2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Tamara Veselová Iné 105,00 € 29.06.2021 02.07.2021 01.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-154 Zmluva o ubytovaní č. UEZ 140/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Zuzana Ferčáková Nájmy a prenájmy 105,00 € 29.06.2021 02.07.2021 01.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-157 Dodatok č. 1 k Zmluve na zabezpečenie stravy č. 45/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 Iné 219 989,00 € 29.06.2021 08.07.2021 07.07.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-150 Kúpna zmluva č. ÚEZ 136/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 Iné 2 920,00 € 28.06.2021 30.06.2021 29.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-152 Zmluva o dielo č. ÚEZ 132/2021 (Demontáž nadchodu pre peších pri Palme) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MBM - GROUP a. s. 36740519 Stavebné práce, opravárenské práce 177 322,15 € 22.06.2021 30.06.2021 29.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-161 Dodatok č. 5 k Poistnej zmluve č. 411019682 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb, č. ÚEZ: 282/2014) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 1 090,40 € 22.06.2021 22.06.2021 22.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-143 Zmluva o spoločnej správe nehnuteľnosti č. ÚEZ: 134/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Knižnica Bratislava - Nové Mesto 00226866 Iné 0,00 € 21.06.2021 23.06.2021 22.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-145 Dohoda o skončení platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy č. ÚEZ: 133/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ENRON, s.r.o. 35834129 Nájmy a prenájmy 0,00 € 21.06.2021 22.06.2021 21.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-156 Zmluva o spolupráci č. ÚEZ: 138/2021 (Letné kino na Kuchajde) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Lakeside Office 1, a. s. 35889063 Kultúra, média, tlač 5 800,00 € 21.06.2021 22.06.2021 01.09.2021 21.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-142 Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ÚEZ: 131/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 Iné 0,00 € 15.06.2021 19.06.2021 31.12.2021 18.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-141 Rámcová zmluva na dodávku čistiacich a hygienických potrieb č. ÚEZ: 129/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Lamitec, spol. s r. o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 18 491,90 € 14.06.2021 16.06.2021 16.06.2023 15.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-140 Rámcová zmluva na dodávku kancelárskych potrieb č. ÚEZ: 130/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Lamitec, spol. s r. o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 17 911,62 € 14.06.2021 16.06.2021 16.06.2023 15.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-139 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 120/2006 zo dňa 09.03.2006 v znení neskorších dodatkov číslo 1 zo dňa 07.10.2008 a číslo 2 zo dňa 07.01.2009 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 Stavebné práce, opravárenské práce 3 000,00 € 11.06.2021 15.06.2021 15.12.2021 14.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-144 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 126/2021 (Vypracovanie projektovej dokumentácie na dostavbu rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Stavebné práce, opravárenské práce 54 994,38 € 10.06.2021 11.06.2021 10.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-147 Zmluva o dielo č. ÚEZ: 127/2021 (Odstránenie stavby Snežienka) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MBM - GROUP a. s. 36740519 Stavebné práce, opravárenské práce 143 067,64 € 10.06.2021 28.06.2021 28.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-160 Úplné znenie poistnej zmluvy č. 4607005479 v zmysle dodatku č. 1, č. ÚEZ: 21/2013 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 5 136,51 € 10.06.2021 11.06.2021 10.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-148 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 125/2021 (Vypracovanie projektovej dokumentácie pre centrum včasnej intervencie na Makovického 4, Bratislava) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. František Tokoly APIP Bratislava 11806117 Stavebné práce, opravárenské práce 18 000,00 € 09.06.2021 25.06.2021 24.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-138 Rámcová zmluva č. ÚEZ: 114/2021 na poskytnutie služby - geodetické práce Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 11 000,00 € 02.06.2021 10.06.2021 09.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-128 Zmluva o výpožičke č. ÚEZ 117/2021 (Germicídne žiariče) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Cádrova 31785212 Iné 0,00 € 31.05.2021 04.06.2021 03.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-129 Zmluva o výpožičke č. ÚEZ 118/2021 (Germicídne žiariče) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Sibírska 31785221 Iné 0,00 € 31.05.2021 04.06.2021 03.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-130 Zmluva o výpožičke č. ÚEZ 119/2021 (Germicídne žiariče) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Jeséniova 31810527 Iné 0,00 € 31.05.2021 04.06.2021 03.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-131 Zmluva o výpožičke č. ÚEZ 120/2021 (Germicídne žiariče) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Za kasárňou 31768989 Iné 0,00 € 31.05.2021 04.06.2021 03.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-132 Zmluva o výpožičke č. ÚEZ 121/2021 (Germicídne žiariče) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Riazanská 31768873 Iné 0,00 € 31.05.2021 04.06.2021 03.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-133 Zmluva o výpožičke č. ÚEZ 122/2021 (Germicídne žiariče) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Česká 31780539 Iné 0,00 € 31.05.2021 04.06.2021 03.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-134 Zmluva o výpožičke č. ÚEZ 123/2021 (Germicídne žiariče) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Kalinčiakova 50409964 Iné 0,00 € 31.05.2021 04.06.2021 03.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-135 Zmluva o výpožičke č. ÚEZ 124/2021 (Germicídne žiariče) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Odborárska 317852204 Iné 0,00 € 31.05.2021 04.06.2021 03.06.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-124 Nájomná zmluva č. 113/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Filip Lukovič Nájmy a prenájmy 152,00 € 28.05.2021 29.05.2021 28.05.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva