Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2020-158 Zmluva o ubytovaní č. 147/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Michaela Jarošová Nájmy a prenájmy 129,04 € 17.08.2020 19.08.2020 31.08.2021 18.08.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-159 Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 73/2015 zo dňa 22.04.2015 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o. 45744688 Nájmy a prenájmy 294,84 € 17.08.2020 01.09.2020 15.04.2025 31.08.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-183 Zmluva o dielo č. 146/2020 (Opravy chodníkov pri miestnych komunikáciách III. a IV. triedy zverených do správy mestskej časti v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 Stavebné práce, opravárenské práce 3 142,51 € 13.08.2020 14.08.2020 14.08.2021 13.08.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-154 Zmluva o poskytnutí dotácie č. ÚEZ 144/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Občianske združenie Odyseus 31788734 Iné 1 600,00 € 05.08.2020 06.08.2020 05.08.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-156 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 255/2019 zo dňa 22.11.2019 v znení dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Peter Plunár – PPP, s.r.o. 50415352 Iné 1 512,00 € 05.08.2020 06.08.2020 05.08.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-151 Zmluva o poskytnutí dotácie č. ÚEZ 141/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GALANT 30867908 Iné 320,00 € 03.08.2020 04.08.2020 03.08.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-152 Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva ÚEZ č. 142/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 LOWA s.r.o. 50690965 Kultúra, média, tlač 1 238,40 € 03.08.2020 04.08.2020 31.12.2020 03.08.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-153 Zmluva o spracúvaní osobných osobných údajov č. ÚEZ 143/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 LOWA s.r.o. 50690965 Iné 0,00 € 03.08.2020 04.08.2020 03.08.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-155 Dodatok č. 2 k č. zmluvy dodávateľa: 24/2018 k č. zmluvy objednávateľa: 209/2018 v znení dodatku č. 1 zo dňa 02.08.2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SIOX s.r.o. 47012676 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 02.08.2020 04.08.2020 03.08.2021 03.08.2020 Ing. Stanislav Winkler zástupca starostu Zmluva
Z2020-149 Zmluva o poskytnutí dotácie č. ÚEZ 139/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Nadácia Cvernovka 50063421 Iné 1 600,00 € 30.07.2020 31.07.2020 30.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-150 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 285/2006 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Ivan Mikulič Nájmy a prenájmy 9,59 € 30.07.2020 31.07.2020 30.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-148 Zmluva o dielo ÚEZ č. 138/2020 (Rekonštrukcia technológie výmenníkovej stanice pre objekt ZŠ Za Kasárňou) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKOTERM s.r.o. 36704296 Stavebné práce, opravárenské práce 68 070,60 € 29.07.2020 30.07.2020 29.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-157 Mandátna zmluva č. 145/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Haspo.sk s.r.o. 51267918 Iné 896,40 € 29.07.2020 01.08.2020 31.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-147 Zmluva o dielo ÚEZ č. 126/2020 (ZŠ Cádrova – vybudovanie tried) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Renove-It s.r.o. 51198304 Stavebné práce, opravárenské práce 25 452,78 € 28.07.2020 30.07.2020 29.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-145 Nájomná zmluva č. ÚEZ: 124/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 art SLNEČNICE o. z. 42364337 Nájmy a prenájmy 1 734,80 € 27.07.2020 01.08.2020 31.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-203 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 55/2019 zo dňa 05.04.2019 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 20.05.2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 APIP Bratislava Ing. František Tokoly 11806117 Stavebné práce, opravárenské práce 6 080,00 € 27.07.2020 28.07.2020 27.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-143 Kúpna zmluva č. ÚEZ 123/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Libor Chrást Iné 24 000,00 € 23.07.2020 28.07.2020 27.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-140 Zmluva o nájme bytu č. ÚEZ: 122/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Andrea Markócsyová Nájmy a prenájmy 92,00 € 21.07.2020 01.08.2020 22.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-144 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 346/2006 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Robert Palesch Nájmy a prenájmy 0,00 € 21.07.2020 22.07.2020 21.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-142 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 91/2020 ÚEZ zo dňa 01.06.2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Inteles s.r.o. 46428283 Stavebné práce, opravárenské práce 28 277,02 € 20.07.2020 25.07.2020 24.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-138 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 205/2018 zo dňa 27.07.2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská humanitná rada 17316014 Nájmy a prenájmy 0,00 € 15.07.2020 21.07.2020 01.08.2021 20.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-139 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 204/2018 zo dňa 27.07.2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská humanitná rada 17316014 Nájmy a prenájmy 0,00 € 15.07.2020 21.07.2020 01.08.2021 20.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-136 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. ÚEZ 120/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MUDr. Eva Kováčová Iné 330,00 € 13.07.2020 16.07.2020 15.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-137 Zmluva o nájme bytu č. 121/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Viktória Udvarosová Nájmy a prenájmy 78,00 € 13.07.2020 16.07.2020 16.07.2021 15.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-141 Kúpna zmluva č. ÚEZ 119/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Peter Cibulka, Zdislav Dobrenko Iné 75 900,00 € 13.07.2020 18.07.2020 17.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-135 Vyhlásenie o uznaní dlhu a dohoda o splátkovom kalendári č. ÚEZ: 118/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Iveta Glöcknerová Iné 208,59 € 10.07.2020 11.07.2020 10.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-134 Nájomná zmluva č. 117/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Soňa Šimončičová Nájmy a prenájmy 144,00 € 08.07.2020 11.07.2020 10.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-133 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 116/2020 (Dopracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie na kúrenie ZŠ Kalinčiakova v súlade so správou z obhliadky vykurovacieho a vetracieho systému a vrátanie zateplenia) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. art. René Kosman 37142771 Stavebné práce, opravárenské práce 18 998,26 € 06.07.2020 08.07.2020 07.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-126 Dohoda o ukončení Memoranda o spolupráci ÚEZ č. 36/2019 zo dňa 31.01.2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Občianske združenie WellGiving 31808549 Iné 0,00 € 30.06.2020 01.07.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-127 Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb č. ÚEZ 111/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Občianske združenie WellGiving 31808549 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 117,00 € 30.06.2020 01.07.2020 31.12.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva