Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2020-126 Dohoda o ukončení Memoranda o spolupráci ÚEZ č. 36/2019 zo dňa 31.01.2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Občianske združenie WellGiving 31808549 Iné 0,00 € 30.06.2020 01.07.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-127 Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb č. ÚEZ 111/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Občianske združenie WellGiving 31808549 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 117,00 € 30.06.2020 01.07.2020 31.12.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-128 Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. ÚEZ: 112/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Občianske združenie WellGiving 31808549 Iné 0,00 € 30.06.2020 01.07.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-129 Zmluva o nájme bytu č. ÚEZ 114/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Jarmila Kovárová Nájmy a prenájmy 75,00 € 30.06.2020 01.07.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-131 Zmluva o nájme bytu č. 115/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Oľga Farkašová Nájmy a prenájmy 150,00 € 30.06.2020 04.07.2020 03.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-146 Zmluva o poskytnutí pozáručného servisu UEZ č. 125/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 TRIMEL s.r.o. 31319068 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 26 208,00 € 30.06.2020 01.07.2020 01.07.2023 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-130 Zmluva o dielo ÚEZ č. 113/2020 (Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Osadná 5, 831 03 Bratislava) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 VIREA s.r.o. 47797541 Stavebné práce, opravárenské práce 65 558,83 € 29.06.2020 01.07.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-125 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 103/2019 zo dňa 31.05.2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 46059105 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 26.06.2020 26.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-124 Mandátna zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie č. ÚEZ 108/2020 (ÚP zóny Horná Mlynská dolina) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. arch. Eva Balašová 34300465 Iné 5 920,00 € 22.06.2020 23.06.2020 22.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-132 Zmluva na zabezpečenie udržateľnosti jazera Voľnočasového priestoru JAMA č. 109/2019 (vrátane vytvorenia jeho celého biotopu) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Lóránt Csicsay - AREAPLAN 51633442 Stavebné práce, opravárenské práce 1 123,60 € 18.06.2020 19.06.2020 19.06.2022 18.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-116 Zmluva o nájme bytu č. ÚEZ: 102/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Kristína Hanáková Nájmy a prenájmy 48,51 € 17.06.2020 18.06.2020 18.06.2021 17.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-117 Zmluva o dielo č. ÚEZ: 100/2020 (Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Koliba - Stráže 2020“) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Aurex s.r.o. 31325483 Stavebné práce, opravárenské práce 24 960,00 € 17.06.2020 18.06.2020 17.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-118 Kúpna zmluva č. ÚEZ 103/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Helena Podolská Iné 7 000,00 € 17.06.2020 19.06.2020 18.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-119 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku č. ÚEZ 104/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Eduard Hoffmann a Viera Hoffmannová Iné 4,40 € 17.06.2020 19.06.2020 18.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-120 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku č. ÚEZ 105/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Róbert Patejdl Iné 12,30 € 17.06.2020 19.06.2020 18.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-121 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku č. ÚEZ 106/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 PhDr. Miloš Šebo a Danica Šebová Iné 13,43 € 17.06.2020 19.06.2020 18.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-114 Zmluva o dielo č. ÚEZ 99/2020 (Rekonštrukcia rozvodov kanalizácie a ZTI na ZŠ Kalinčiakova) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 JUMA-stav s.r.o. 36563358 Stavebné práce, opravárenské práce 78 875,17 € 15.06.2020 16.06.2020 15.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-115 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M542-222-13 zo dňa 7.2.2019, č. ÚEZ: 16/2019 (Biologicko-chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Iné 85 509,56 € 15.06.2020 17.06.2020 31.12.2028 16.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-113 Zmluva o poskytnutí dotácie č. ÚEZ 97/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Depaul Slovensko, nezisková organizácia 37924443 Iné 3 000,00 € 09.06.2020 11.06.2020 10.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-110 Zmluva o nájme bytu č. ÚEZ: 95/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Janette Antalová Nájmy a prenájmy 65,93 € 08.06.2020 10.06.2020 10.06.2021 09.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-122 Zmluva na zabezpečenie udržateľnosti Voľnočasového priestoru JAMA č. 101/2020 (vrátane povýsadbového ošetrenia rastlín) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GTX Slovakia s.r.o. 36832405 Stavebné práce, opravárenské práce 32 458,20 € 08.06.2020 09.06.2020 09.06.2022 08.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-106 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 152/2017 zo dňa 23.06.2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Božena Farkašová Nájmy a prenájmy 0,00 € 05.06.2020 24.06.2020 24.06.2021 08.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-108 Zmluva o nájme nebytových priestorov, č. ÚEZ 94/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mestská časť Bratislava-Ružinov 00603155 Nájmy a prenájmy 1,00 € 04.06.2020 09.06.2020 08.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-109 Dodatok č. 1 k Zmluve o podaní umeleckého výkonu č. 92/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Filip Jančík Kultúra, média, tlač 400,00 € 04.06.2020 05.06.2020 04.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-101 Zmluva o poskytnutí dotácie č. ÚEZ 93/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slávia vodné pólo menežment o.z. 31754325 Iné 500,00 € 03.06.2020 05.06.2020 04.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-102 Dohoda o kompenzácií č. ÚEZ 88/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Central Zone s.r.o. 50414151 Iné 60 000,00 € 03.06.2020 05.06.2020 04.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-107 Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. ÚEZ 92/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Filip Jančík Kultúra, média, tlač 700,00 € 03.06.2020 04.06.2020 03.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-112 Zmluva o poskytnutí dotácie č. ÚEZ 96/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Kominárka o.z. 50104934 Iné 6 000,00 € 03.06.2020 11.06.2020 10.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-099 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 90/2020 (Vypracovanie projektovej dokumentácie na odstránenie stavby Snežienka) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. František Tököly APIP Bratislava 11806117 Stavebné práce, opravárenské práce 7 902,00 € 01.06.2020 02.06.2020 01.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-100 Zmluva o dielo č. ÚEZ 91/2020 (Prekládka VN a prípojka NN pre výstavbu novej MŠ Teplická) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Inteles s.r.o. 46428283 Stavebné práce, opravárenské práce 22 791,02 € 01.06.2020 05.06.2020 04.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva