Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2023-038 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 122299771, č. ÚEZ: 37/2023 (Bojnická 19, byt 4) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 213,30 € 16.03.2023 17.03.2023 16.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-041 Zmluva na výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby Objednávateľa č. ÚEZ 40/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Vivos Limax s.r.o. 46897747 Stavebné práce, opravárenské práce 4 600,00 € 16.03.2023 21.03.2023 20.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-042 Zmluva o dielo ÚEZ č. 41/2023 (Regenerácia vnútrobloku – detské ihrisko Ľudové námestie, Bratislava – Nové Mesto) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MIPE STAV SK s.r.o. 54060516 Stavebné práce, opravárenské práce 309 908,95 € 16.03.2023 20.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-044 Zmluva č. ÚEZ 35/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Združenie GERION 37999958 Iné 10 337,76 € 13.03.2023 21.03.2023 20.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-045 Zmluva č. ÚEZ 32/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Senior Care Galanta, n.o. 50907069 Iné 3 117,95 € 13.03.2023 22.03.2023 21.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-046 Zmluva č. ÚEZ 33/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Senior Care Galanta, n.o. 50907069 Iné 3 514,20 € 13.03.2023 22.03.2023 21.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-047 Zmluva č. ÚEZ 34/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Senior Care Galanta, n.o. 50907069 Iné 553,80 € 13.03.2023 22.03.2023 21.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-050 Zmluva č. ÚEZ 36/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZOS Krajné, n.o. 50451596 Iné 2 702,17 € 13.03.2023 29.03.2023 28.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-036 Zmluva o dielo ÚEZ č. 29/2023 (ZŠ Sibírska rekonštrukcia sociálnych zariadení) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 AGORA s.r.o. 52833071 Stavebné práce, opravárenské práce 77 984,63 € 10.03.2023 11.03.2023 10.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-035 Zmluva č. 08/2023/T03 o poskytovaní služby prevádzkovania vyhradeného technického zariadenia elektrického TS č. 1040-000, č. ÚEZ 30/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZSE Energia a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 4 800,00 € 08.03.2023 10.03.2023 10.03.2027 09.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-034 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (122295768), č. ÚEZ: 27/2023 (CO kryt Odbojárov 4) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 03.03.2023 08.03.2023 07.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-039 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 38/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Tibor Rigó Nájmy a prenájmy 53,00 € 01.03.2023 21.03.2023 20.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-040 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 39/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Martin Žofka Nájmy a prenájmy 58,00 € 01.03.2023 21.03.2023 20.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-029 Zmluva č. OÚ-BA-OKR1-2017/2831-010 o výpožičke hnuteľného majetku štátu, č. ÚEZ 25/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866 Iné 0,00 € 28.02.2023 02.03.2023 02.03.2028 01.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-028 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 23/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Gabriela Zubajová Nájmy a prenájmy 55,00 € 24.02.2023 25.02.2023 24.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-037 Rámcová dohoda č. Z20231144_Z, č. ÚEZ 31/2023 (Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000 Iné 79 949,50 € 24.02.2023 14.03.2023 13.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-025 Zmluva o dodávke plynu 9107094708, č. ÚEZ 20/2023 (odberné miesto Športová 1) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 21.02.2023 22.02.2023 21.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-026 Zmluva o dodávke plynu 9107094711, č. ÚEZ 21/2023 (odberné miesto Denné centrum seniorov, Jeséniova ul.) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 21.02.2023 22.02.2023 21.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-027 Zmluva o dodávke plynu 9107094709, č. ÚEZ 22/2023 (odberné miesto Detské jasle Robotnícka 11) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 21.02.2023 22.02.2023 21.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-031 Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 411019683 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, č. ÚEZ 281/2014) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 3 928,41 € 16.02.2023 04.03.2023 03.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-032 Dodatok č. 7 poistnej zmluve č. 411017872 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb), k č. ÚEZ: 88/2014 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 7 009,69 € 16.02.2023 04.03.2023 03.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-033 Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 411017873 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb), k č. ÚEZ: 89/2014 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 7 492,92 € 16.02.2023 04.03.2023 03.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-024 Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie č. 120002889, č. ÚEZ: 19/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 UNIQA d.d.s., a. s. 35977540 Iné 0,00 € 15.02.2023 16.02.2023 15.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-030 Zmluva číslo zákazníka 26707200, č. ÚEZ: 26/2023 (Servisný prenájom rohoží) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Lindström s.r.o. 35742364 Iné 1 211,61 € 15.02.2023 03.03.2023 02.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-023 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení servisu, údržby a odborných prehliadok výťahov uzatvorenú podľa § 269 Obchodného zákonníka č. 054/2007/BA Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Július Póňa - Opravy a revízie výťahov 22645977 Stavebné práce, opravárenské práce 199,20 € 13.02.2023 14.02.2023 13.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-021 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 192/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Patrik Essler Nájmy a prenájmy 0,00 € 09.02.2023 11.02.2023 10.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-022 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 53/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Henrich Schmidt Nájmy a prenájmy 0,00 € 09.02.2023 11.02.2023 10.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-020 Zmluva o dielo ÚEZ č. 18/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Denisa Valovičová Kultúra, média, tlač 50,00 € 07.02.2023 11.02.2023 12.02.2023 10.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (122282196), č. ÚEZ: 17/2023 (J. Cígera-Hronského 22) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 30.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-060 Zmluva č. PZ002000109541_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, č. ÚEZ 48/2023 (MŠ Vihorlatská) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 24.01.2023 17.04.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »