Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2023-198 Dodatok č. 5 ku kolektívnej zmluve číslo ÚEZ 220/2021 zo dňa 30.09.2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Základná odborová organizácia Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Iné 0,00 € 13.11.2023 30.11.2023 29.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-188 Realizácia zvislého dopravného značenia v MČ Bratislava – Nové Mesto presnejšie v lokalite regulovaného parkovania Pokrok Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 Stavebné práce, opravárenské práce 86 087,69 € 10.11.2023 15.11.2023 14.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-187 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 141/2023 zo dňa 05.10.2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DAG SLOVAKIA a.s. 44886021 Stavebné práce, opravárenské práce 39 834,86 € 08.11.2023 10.11.2023 09.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-183 Zmluva o spolupráci - EKOCHARITA - SWAP Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU 50383230 Kultúra, média, tlač 0,00 € 02.11.2023 03.11.2023 04.11.2023 02.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-185 Rámcová zmluva o dielo (ÚEZ č. 150/2023) - Výsadba, dodávka, údržba 51 ks stromov v školských areáloch Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 APRO Záhradné centrum s.r.o. 35806184 Iné 49 707,67 € 02.11.2023 04.11.2023 03.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-184 Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní (ÚEZ 149/2023) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Technické siete Bratislava, a.s 54302102 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 31.10.2023 04.11.2023 03.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-186 ZMLUVA o zabezpečení podujatia (ÚEZ č. 151/2023) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MFF Eko, s.r.o. 35955872 Kultúra, média, tlač 0,00 € 31.10.2023 04.11.2023 03.11.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-182 Dodatok č. 1 k Zmluve na výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby Objednávateľa ÚEZ č. 70/2023 zo dňa 23.05.2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RESTADO s.r.o. 36726010 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 23.10.2023 28.10.2023 27.10.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-180 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 295/2022 zo dňa 08.11.2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DAG SLOVAKIA a.s. 44886021 Stavebné práce, opravárenské práce 2 616 221,35 € 18.10.2023 19.10.2023 18.10.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-178 RÁMCOVÁ ZMLUVA ÚEZ č. 145/2023 na poskytnutie služieb čerpania, servisu a údržby kanalizácie Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 KANAL M.P.S. s. r. o. 35710357 Stavebné práce, opravárenské práce 11 988,00 € 16.10.2023 18.10.2023 17.10.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-176 DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 133/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Effecteam s.r.o. 48030210 Stavebné práce, opravárenské práce 5 880,36 € 13.10.2023 14.10.2023 13.10.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-177 ZMLUVA O DIELO č. 143/2023 - Spevnené plochy a parkovisko MŠ Teplická SO-08 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 AA Plus Slovakia s. r. o. 43848435 Stavebné práce, opravárenské práce 81 138,89 € 13.10.2023 17.10.2023 16.10.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-181 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 69/2023 zo dňa 23.05.2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 littlefinger s.r.o. 44768575 Stavebné práce, opravárenské práce 38 596,26 € 12.10.2023 20.10.2023 19.10.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-179 Rámcová dohoda o zabezpečení vysielania a prenosov zhotovovania záznamov o poskytovaní súvisiacich - ÚEZ 144/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DIGITEL, s.r.o. 46146997 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9 999,00 € 10.10.2023 18.10.2023 17.10.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-175 Zmluva o dielo č. ÚEZ 141/2023 - Dažďová kanalizácia a vsakovanie Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DAG SLOVAKIA a.s. 44886021 Stavebné práce, opravárenské práce 150 738,77 € 05.10.2023 07.10.2023 06.10.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-172 Hromadná zmluva poskytovaní verejných služieb Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovak Telekom a.s. 35763469 Iné 312,00 € 29.09.2023 30.09.2023 29.09.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-169 Zmluva o poskytovaní polygrafických služieb Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 K.T. spol. s r. o. - Komárňanské tlačiarne 31410651 Kultúra, média, tlač 6 621,12 € 28.09.2023 29.09.2023 31.12.2023 28.09.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-170 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve ÚEZ č.75/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 Stavebné práce, opravárenské práce 174 644,84 € 28.09.2023 29.09.2023 28.09.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-171 DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve ÚEZ č. 89/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MB Tech s.r.o. 45425124 Stavebné práce, opravárenské práce 117 237,34 € 28.09.2023 29.09.2023 28.09.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-168 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 76/2023 zo dňa 30.05.2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DAG SLOVAKIA a.s. 44886021 Stavebné práce, opravárenské práce 494 245,36 € 27.09.2023 28.09.2023 27.09.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-173 Rámcová dohoda na mobilné telekomunikačné služby - (ÚEZ 136/2023) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovak Telekom a.s. 35763469 Iné 48 384,00 € 25.09.2023 01.10.2023 29.09.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-174 Dodatok č. 4 ku kolektívnej zmluve číslo ÚEZ 220/2021 zo dňa 30.09.2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Základná odborová organizácia Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Iné 0,00 € 25.09.2023 01.10.2023 29.09.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-167 Zmluva o dielo ÚEZ č. 133/2023 - NN prípojka - napojenie objektu jedálne ZŠ Cádrova Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Effecteam s.r.o. 48030210 Stavebné práce, opravárenské práce 25 737,59 € 22.09.2023 23.09.2023 22.09.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-165 Dodatku č. 1 k ZoD ÚEZ č. 50/2023. - Sadové úpravy v rámci revitalizácie časti parku na Račianskom Mýte v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 green project s.r.o. 36726885 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 21.09.2023 23.09.2023 22.09.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-147 Kúpna zmluva ÚEZ č. 130/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Kamil Zeman Stavebné práce, opravárenské práce 9 000,00 € 19.09.2023 21.09.2023 20.09.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-148 Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Podhorský pás – Pod Strážami" - ÚEZ 131/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 CITYPLAN s.r.o. 47626208 Iné 38 300,00 € 19.09.2023 21.09.2023 20.09.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-149 Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Podhorský pás – Vtáčnik/Briežky“ - ÚEZ č. 132/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 CITYPLAN s.r.o. 47626208 Stavebné práce, opravárenské práce 40 800,00 € 19.09.2023 21.09.2023 20.09.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-150 Zmluva o výpožičke a o poskytovaní súvisiacich služieb ÚEZ č. 115/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Za kasárňou 31768989 Iné 0,00 € 18.09.2023 21.09.2023 20.09.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-151 Zmluva o výpožičke a o poskytovaní súvisiacich služieb ÚEZ č. 116/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Jeséniova 31810527 Iné 0,00 € 18.09.2023 21.09.2023 20.09.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-152 Zmluva o výpožičke a o poskytovaní súvisiacich služieb ÚEZ č. 117/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Sibírska 31785221 Iné 0,00 € 18.09.2023 21.09.2023 20.09.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »