Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2023-039 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 38/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Tibor Rigó Nájmy a prenájmy 53,00 € 01.03.2023 21.03.2023 20.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-040 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 39/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Martin Žofka Nájmy a prenájmy 58,00 € 01.03.2023 21.03.2023 20.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-029 Zmluva č. OÚ-BA-OKR1-2017/2831-010 o výpožičke hnuteľného majetku štátu, č. ÚEZ 25/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866 Iné 0,00 € 28.02.2023 02.03.2023 02.03.2028 01.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-028 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 23/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Gabriela Zubajová Nájmy a prenájmy 55,00 € 24.02.2023 25.02.2023 24.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-037 Rámcová dohoda č. Z20231144_Z, č. ÚEZ 31/2023 (Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000 Iné 79 949,50 € 24.02.2023 14.03.2023 13.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-025 Zmluva o dodávke plynu 9107094708, č. ÚEZ 20/2023 (odberné miesto MÚ Junácka 1) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 21.02.2023 22.02.2023 21.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-026 Zmluva o dodávke plynu 9107094711, č. ÚEZ 21/2023 (odberné miesto Denné centrum seniorov, Jeséniova ul.) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 21.02.2023 22.02.2023 21.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-027 Zmluva o dodávke plynu 9107094709, č. ÚEZ 22/2023 (odberné miesto Detské jasle Robotnícka 11) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 21.02.2023 22.02.2023 21.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-031 Dodatok č. 7 k poistenej zmluve č. 411019683 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, č. ÚEZ 281/2014) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 3 928,41 € 16.02.2023 04.03.2023 03.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-032 Dodatok č. 7 poistnej zmluve č. 411017872 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb), k č. ÚEZ: 88/2014 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 7 009,69 € 16.02.2023 04.03.2023 03.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-033 Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 411017873 (Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb), k č. ÚEZ: 89/2014 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Iné 7 492,92 € 16.02.2023 04.03.2023 03.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-024 Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie č. 120002889, č. ÚEZ: 19/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 UNIQA d.d.s., a. s. 35977540 Iné 0,00 € 15.02.2023 16.02.2023 15.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-030 Zmluva číslo zákazníka 26707200, č. ÚEZ: 26/2023 (Servisný prenájom rohoží) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Lindström s.r.o. 35742364 Iné 1 211,61 € 15.02.2023 03.03.2023 02.03.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-023 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení servisu, údržby a odborných prehliadok výťahov uzatvorenú podľa § 269 Obchodného zákonníka č. 054/2007/BA Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Július Póňa - Opravy a revízie výťahov 22645977 Stavebné práce, opravárenské práce 199,20 € 13.02.2023 14.02.2023 13.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-021 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 192/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Patrik Essler Nájmy a prenájmy 0,00 € 09.02.2023 11.02.2023 10.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-022 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 53/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Henrich Schmidt Nájmy a prenájmy 0,00 € 09.02.2023 11.02.2023 10.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-020 Zmluva o dielo ÚEZ č. 18/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Denisa Valovičová Kultúra, média, tlač 50,00 € 07.02.2023 11.02.2023 12.02.2023 10.02.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-018 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (122282196), č. ÚEZ: 17/2023 (J. Cígera-Hronského 22) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 30.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-060 Zmluva č. PZ002000109541_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, č. ÚEZ 48/2023 (MŠ Vihorlatská) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 24.01.2023 17.04.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-016 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 311/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Vladimír Pšenčík Nájmy a prenájmy 50,00 € 18.01.2023 21.01.2023 21.01.2024 20.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-017 Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-077/2022/SOIROPPO3-302071BSP5, č. ÚEZ: 16/2023 (Zlepšenie úrovne technického vybavenia Knižnice Bratislava – Nové Mesto, Pionierska 12) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ministerstvo kultúry SR 00165182 Iné 98 244,44 € 17.01.2023 25.01.2023 24.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-001 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania referenda v roku 2023 ÚEZ č. 1/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Za kasárňou 31768989 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-002 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania referenda v roku 2023 ÚEZ č. 2/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Česká 31780539 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-003 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania referenda v roku 2023 ÚEZ č. 3/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Jeséniova 31810527 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-004 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania referenda v roku 2023 ÚEZ č. 4/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Sibírska 31785221 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-005 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania referenda v roku 2023 ÚEZ č. 5/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Cádrova 31785212 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-006 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania referenda v roku 2023 ÚEZ č. 6/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Odborárska 317805204 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-007 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania referenda v roku 2023 ÚEZ č. 7/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZŠ s MŠ Riazanská 31768873 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-008 Zmluva o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania referenda v roku 2023 ÚEZ č. 8/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Knižnica Bratislava - Nové Mesto 00226866 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
Z2023-009 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ÚEZ č. 9/2023 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Spojená škola 51277981 Nájmy a prenájmy 8,30 € 12.01.2023 14.01.2023 22.01.2023 13.01.2023 Mgr. Matúš Čupka starosta Zmluva
« 1 2 3 4 »