Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2021-053 Rámcová zmluva o audite č. ÚEZ: 49/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DOMINANT AUDIT s.r.o. 43869653 Iné 13 086,00 € 14.04.2021 15.04.2021 31.12.2023 14.04.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-057 Nájomná zmluva č. ÚEZ 46/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 HUMANA People to People Slovakia, o.z. 42065534 Nájmy a prenájmy 648,00 € 14.04.2021 15.04.2021 31.12.2024 14.04.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-058 Rámcová zmluva o dielo č. ÚEZ 50/2021 (Vypracovanie dendrologických a fytopatologických posudkov drevín na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Dušan Považan 51915481 Iné 8 400,00 € 14.04.2021 16.04.2021 31.12.2023 15.04.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-054 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M542-222-13 zo dňa 7.2.2019, č. ÚEZ: 16/2019 (Biologicko-chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 Iné 84 309,41 € 12.04.2021 15.04.2021 31.12.2028 14.04.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-055 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M536-222-13 zo dňa 7.2.2019, č. ÚEZ: 17/2019 (Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 Iné 69 989,14 € 12.04.2021 15.04.2021 31.12.2023 14.04.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-059 Zmluva o spolupráci č. 48/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Citrón s.r.o. 43882684 Právne a konzultačné služby 0,00 € 09.04.2021 10.04.2021 10.04.2023 09.04.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-049 Zmluva o grantovom účte č. SK42 5600 0000 0018 0034 7074 (Rekonštrukcia športoviska Pionierska), č. ÚEZ: 44/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 0,00 € 29.03.2021 30.03.2021 29.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-050 Mandátna zmluva č. ÚEZ 45/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 JUDr. Ing. Miroslav Čipák 34856820 Právne a konzultačné služby 70,00 € 29.03.2021 31.03.2021 30.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-052 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 8/2021 zo dňa 22.12.2020 (Rekonštrukcia vykurovania na ZŠ Kalinčiakova) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 BECO, spol. s r.o. 44629281 Stavebné práce, opravárenské práce 35 321,32 € 29.03.2021 30.03.2021 29.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-047 Nájomná zmluva č. 42/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Michal Turský Nájmy a prenájmy 128,00 € 26.03.2021 27.03.2021 26.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-048 Nájomná zmluva č. 43/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Miloslava Kováčová Nájmy a prenájmy 152,00 € 26.03.2021 27.03.2021 26.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-043 Zmluva o dielo č. ÚEZ 41/2021 (Prístrojové vyšetrenie drevín tomografom, resp. rezistografom) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKOJET s.r.o. 35734990 Iné 3 000,00 € 25.03.2021 26.03.2021 31.12.2023 25.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-045 Dodatok č. 2 k zmluve o výkone funkcie konateľa, č. ÚEZ 233/2019 (Ing. Andrej Árva) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. 46816992 Iné 1 500,00 € 25.03.2021 30.03.2021 29.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-046 Dodatok č. 2 k zmluve o výkone funkcie konateľa, č. ÚEZ 233/2019/1 (JUDr. Richard Mikulec) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. 46816992 Iné 1 500,00 € 25.03.2021 30.03.2021 29.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-051 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení 8013250219, č. ÚEZ: 123/2019 (Kalinčiakova 7768/27) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 25.03.2021 25.03.2021 25.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-041 Dohoda o skončení platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy, č. ÚEZ 39/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ľudovít Koller Nájmy a prenájmy 305,16 € 24.03.2021 25.03.2021 24.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-042 Vyhlásenie o uznaní dlhu a dohoda o splátkovom kalendári č. ÚEZ 40/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ľudovít Koller Iné 305,16 € 24.03.2021 25.03.2021 24.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-044 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 38/2021 (Školak klub – vypracovanie PD pre rekonštrukciu exteriérov) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. arch. Irenej Šereš 46913009 Stavebné práce, opravárenské práce 19 400,00 € 22.03.2021 24.03.2021 23.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-038 Dohoda o splátkach č. ÚEZ 34/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ASFAPRA s.r.o. 50518313 Iné 10 404,15 € 18.03.2021 19.03.2021 18.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-040 Dohoda o splátkach č. ÚEZ 36/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. 46816992 Iné 85 783,43 € 18.03.2021 19.03.2021 18.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-039 PROTOKOL č. 35/2021 o odzverení majetku do správy príspevkovej organizácie EKO – podnik verejnoprospešných služieb Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO - podnik VPS 00491870 Iné 0,00 € 18.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-036 Zmluva o poskytovaní služieb č. ÚEZ 26/2021 (mobilná aplikácia SMARTvote) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RACKETS by TRIAD s. r. o. 48065633 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 200,00 € 17.03.2021 19.03.2021 19.03.2022 18.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-033 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 120/2013 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Ivan Turský Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.03.2021 13.03.2021 12.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-034 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 20/2013 zo dňa 04.03.2013 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Jozef Prekop Nájmy a prenájmy 60,00 € 12.03.2021 13.03.2021 12.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-035 Nájomná zmluva č. 33/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Marián Slušný a Veronika Blanárová Nájmy a prenájmy 160,00 € 12.03.2021 13.03.2021 12.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-037 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. ÚEZ 37/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.03.2021 18.03.2021 18.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-030 Memorandum o spolupráci ÚEZ č. 31/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 00156582 Iné 0,00 € 03.03.2021 05.03.2021 04.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-032 Nájomná zmluva č. 29/2021 (zabezpečenie výkonu testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Marcel Petráš Nájmy a prenájmy 300,00 € 03.03.2021 06.03.2021 05.03.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-031 Zmluva o spolupráci č. ÚEZ 32/2021 (Nové Mesto na vašich fotkách) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 CEWE a. s. 31395937 Kultúra, média, tlač 0,00 € 24.02.2021 25.02.2021 31.05.2021 24.02.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2021-028 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pre právnické osoby, č. ÚEZ 27/2021 (bežný účet IBAN SK77 8320 0000 0012 0012 6104) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky 35964693 Iné 0,00 € 23.02.2021 24.02.2021 23.02.2021 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »