Zmluva č. Z2021-039

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: Mgr. Rudolf Kusý
 • Funkcia: starosta
Informácie o zmluve
 • Kategória: Iné
 • Číslo zmluvy: Z2021-039
 • Názov zmluvy: PROTOKOL č. 35/2021 o odzverení majetku do správy príspevkovej organizácie EKO – podnik verejnoprospešných služieb
 • Dátum uzavretia: 18.03.2021
 • Dátum účinnosti: 23.03.2021
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 0,00 €
 • Dátum zverejnenia: 22.03.2021
 • Poznámka: pozemok registra „C“ KN parc. č. 13605/11 o výmere 590 m2, zastavaná plocha a nádvorie, okres Bratislava III, obec: Bratislava – Nové Mesto, k. ú. Nové Mesto, evidovaný na liste vlastníctva číslo 31; v účtovnej hodnote 29 376,62 eur
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie