Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Pohrebné služby na výkon sociálnych pohrebov pre MČ Bratislava–Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.09.2017 13.09.2017
Informačný systém Voľnočasový priestor JAMA Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.09.2017 13.09.2017
Zabezpečenie pevných diskov HDD 2TB – 14 kusov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.09.2017 07.09.2017
Zabezpečenie PC komponentov (201708) pre potreby úradu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.09.2017 07.09.2017
Obstaranie 2 ks extraktorov - tepovačov a dodávka čistiacich prostriedkov na tepovanie veľkých textilných plôch administratívnej budovy Miestneho úradu MČ BANM na Junáckej 1, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.09.2017 07.09.2017
Zabezpečenie udržateľnosti ekosystému Voľnočasového priestoru JAMA, povýsadbové ošetrenia rastlín Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.09.2017 07.09.2017
Dodávka a montáž gastro elektrozariadení do kuchyne ZŠ Riazanská Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.08.2017 16.08.2017
Udržateľnosť ekosystému jazera nachádzajúcom sa v novovytvorenom Voľnočasovom priestore JAMA, vrátane vytvorenia celého biotopu jazera Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.08.2017 15.08.2017
Výmena medziokenných žalúzií pre okná administratívnej budovy miestneho úradu MČ BANM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.08.2017 14.08.2017
Rekonštrukcia kuchyne a prípravovne zeleniny v Detských jasliach na Robotníckej ul. č. 11 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.08.2017 02.08.2017
Čierne tonery pre potreby úradu 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.08.2017 01.08.2017
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie investičnej akcie „Športovisko pri ZŠ Česká" Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.08.2017 01.08.2017
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a jednostupňový projekt - parkoviská ISTROCHEM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.08.2017 31.07.2017
Rekonštrukcia účtovníctva v ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.08.2017 31.07.2017
Vernostná licencia ESET Endpoint Protection Advanced pre 170 zariadení na obdobie 1 roka (od 26.08.2017 – 26.08.2018) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.08.2017 31.07.2017
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO Teplická ulica Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.08.2017 27.07.2017
Rekonštrukciu kuchyne ZŠ Riazanská – časť dodávka a montáž gastro strojov a technologických zariadení Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.07.2017 12.07.2017
Rekonštrukciu kuchyne ZŠ Riazanská – časť dodávka a montáž gastro nábytkových zariadení Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.07.2017 12.07.2017
Nákup kuchynského riadu a kuchynského náčinia pre DJ, Robotnícka ul. č. 11, MČ Bratislava–Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.07.2017 11.07.2017
Nákup kníh pre žiakov prvého ročníka ZŠ MČ BANM – rok 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.07.2017 06.07.2017
Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská - časť vzduchotechnika Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.07.2017 03.07.2017
Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská – časť stavebné úpravy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.07.2017 03.07.2017
Obstaranie stravovacej poukážky v nominálnej hodnote 3,60 Eur Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.07.2017 30.06.2017
Obstaranie stravovacej poukážky v nominálnej hodnote 3,38 Eur Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.07.2017 29.06.2017
Nákup detských postieľok pre DJ Robotnícka ul.č.11, v MČ Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 30.06.2017 26.06.2017
Obchodná verejná súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice Verejná obchodná súťaž 08.08.2017 23.06.2017
Obch. verejná súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy s predmetom nájmu: sociálno-prevádzková stavba so súpisným číslom 7768 v Bratislave pri ul. Kalinčiakova Verejná obchodná súťaž 31.07.2017 21.06.2017
Pravidelné čerpanie prečerpávacej stanice kanalizácie na Bojnickej ul. v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.06.2017 16.06.2017
Ozvučenie podujatia - Otvorenie Kultúrneho leta a záver Kultúrneho leta MČ BANM 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.06.2017 08.06.2017
Dodávka a montáž kompletného systému elektromechanickej závory s bezpečnostnými prvkami, s riadiacou jednotkou a príslušenstvom pri vstupe na parkovisko pred budovou MÚ BANM Junácka 1, montáž brány Hálkova 11, kompletný systém pohonu - Krížna 1 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.06.2017 07.06.2017
1 2 3 »