Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2018-017 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 120/2000 zo dňa 30.06.2000 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 16.05.2005 a Dodatku č. 2 zo dňa 17.10.2008 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Vladislav Vočko Nájmy a prenájmy 330,00 € 09.02.2018 17.02.2018 16.02.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2018-016 Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 16/2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Daniel Nekonečný Kultúra, média, tlač 800,00 € 08.02.2018 09.02.2018 08.02.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2018-014 Nájomná zmluva č. 14/2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Zdenka Maťková Nájmy a prenájmy 54,00 € 06.02.2018 08.02.2018 07.02.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2018-012 Nájomná zmluva č. 12/2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Kristína Nováková Nájmy a prenájmy 30,00 € 05.02.2018 07.02.2018 06.02.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2018-013 Nájomná zmluva č. 13/2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Peter Novák Nájmy a prenájmy 30,00 € 05.02.2018 07.02.2018 06.02.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2018-015 Dohoda o opatrovaní dieťaťa č. 15/2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Zuzana Holopová Brodanská Iné 280,00 € 01.02.2018 01.02.2018 01.02.2018 JUDr. Ing. Ľubomír Baník prednosta Zmluva
Z2018-011 Rámcová kúpna zmluva č. 7/2018 (Kompostovacie zásobníky a zásobníky na štiepku s príslušenstvom, prekopávače kompostu a sady na zber odpadov) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 JRK Slovensko s.r.o. 50530950 Iné 16 447,50 € 31.01.2018 06.02.2018 31.12.2018 05.02.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2018-007 Nájomná zmluva č. 10/2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Roman Rakús Nájmy a prenájmy 29,70 € 30.01.2018 31.01.2018 30.01.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2018-008 Nájomná zmluva č. 8/2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Teodor Čechovič Nájmy a prenájmy 45,00 € 30.01.2018 31.01.2018 30.01.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2018-009 Nájomná zmluva č. 9/2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Radovan Čechovič Nájmy a prenájmy 15,00 € 30.01.2018 31.01.2018 30.01.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2018-010 Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu č. ÚEZ: 11/2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 D. Trust Certifikačná Autorita a. s. 35840005 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 30.01.2018 31.01.2018 30.01.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2018-006 Dohoda o opatrovaní dieťaťa č. 6/2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Jana Malá Iné 300,00 € 24.01.2018 24.01.2018 24.01.2018 JUDr. Ing. Ľubomír Baník prednosta Zmluva
Z2018-003 Kúpna zmluva č. ÚEZ 2/2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 PhDr. Pavol Kanis, Zuzana Kanisová, Martin Kanis Iné 21 200,00 € 19.01.2018 23.01.2018 22.01.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2018-001 Nájomná zmluva č. 1/2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Munir Pašagič Nájmy a prenájmy 60,00 € 09.01.2018 13.01.2018 12.01.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-418 Nájomná zmluva č. 321/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Roman Sandtner Nájmy a prenájmy 54,00 € 08.01.2018 11.01.2018 10.01.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2018-004 Dohoda o opatrovaní dieťaťa č. 4/2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Miroslava Špaglová Iné 280,00 € 08.01.2018 24.01.2018 24.01.2018 JUDr. Ing. Ľubomír Baník prednosta Zmluva
Z2018-005 Dohoda o opatrovaní dieťaťa č. 5/2018 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Silvia Sušková Iné 280,00 € 08.01.2018 24.01.2018 24.01.2018 JUDr. Ing. Ľubomír Baník prednosta Zmluva
Z2017-410 Zmluva o dielo č. ÚEZ 368/2017 (Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie interiérov Školak klubu, Riazanská 75 Bratislava) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Alexander Tesár PhD., DrSc. 14025213 Stavebné práce, opravárenské práce 5 760,00 € 29.12.2017 30.12.2017 29.12.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-412 Zmluva o dodávke plynu 9106386697, č. ÚEZ: 367/2017 (odberné miesto Odbojárov 34) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 22.12.2017 23.12.2017 22.12.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-414 Nájomná zmluva č. zmluvy prenajímateľa: 058/2017/N, č. zmluvy nájomcu: ÚEZ 118/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Istrochem Reality a.s. 35797525 Nájmy a prenájmy 26,00 € 22.12.2017 05.01.2018 05.01.2028 04.01.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-417 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 73/2015 zo dňa 22.04.2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 22.12.2016 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o. 45744688 Nájmy a prenájmy 2 494,59 € 22.12.2017 10.01.2018 15.04.2020 09.01.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-409 Dodatok č. 1. k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci č. 51/2016 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. 46816992 Iné 0,00 € 21.12.2017 29.12.2017 31.12.2020 28.12.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-413 Zmluva o nájme bytu č. 365/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Tomáš Hakoš Nájmy a prenájmy 63,00 € 21.12.2017 03.01.2018 01.01.2020 02.01.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-416 Zmluva o nájme bytu č. 364/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Emília Konečná Nájmy a prenájmy 101,00 € 21.12.2017 10.01.2018 01.11.2019 09.01.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-411 Zmluva o ubytovaní č. 366/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Veronika Chovancová, Mgr. Lucia Juhászová Nájmy a prenájmy 46,00 € 20.12.2017 03.01.2018 31.12.2018 02.01.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-401 Mandátna zmluva č. 361/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO - podnik VPS 00491870 Iné 3 940,00 € 18.12.2017 19.12.2017 31.12.2018 18.12.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-415 Zmluva o zriadení vecných bremien, č. ÚEZ 347/2017, ev. č. oprávneného: 1170121-121455287-VB Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Iné 180,00 € 18.12.2017 06.01.2018 05.01.2018 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-400 Zmluva o dielo č. ÚEZ 351/2017 (Vypracovanie overovacej projektovej štúdie na možnosť vybudovania podzemného parkoviska v lokalite vonkajšieho športového areálu Školak Klubu) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Alexander Tesár PhD., DrSc. 14025213 Stavebné práce, opravárenské práce 5 136,00 € 15.12.2017 16.12.2017 15.12.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-397 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 227/2012 zo dňa 11.03.2013 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MUDr. Nadežda Dušeková, Mgr. Katarína Chudá, Bc. Milan Chudý Iné 0,00 € 14.12.2017 15.12.2017 14.12.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-406 Dohoda o určení výšky a spôsobe náhrady za obmedzenie vlastníckych práv ÚEZ č. 362/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Iné 36,00 € 14.12.2017 21.12.2017 20.12.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »