Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2017-380 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 350/2003 zo dňa 05.11.2003 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 23.03.2005 a Dodatku č. 2 zo dňa 17.10.2008 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Rudolf Fatranský Nájmy a prenájmy 57,00 € 08.12.2017 12.12.2017 11.12.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-376 Dohoda o opatrovaní dieťaťa č. 344/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Lívia Poláková Iné 280,00 € 06.12.2017 06.12.2017 06.12.2017 JUDr. Ing. Ľubomír Baník prednosta Zmluva
Z2017-366 Zmluva o dielo č. 340/2017 (Vytvorenie dvoch tried MŠ Riazanská) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 DEBRA BA s.r.o. 47604328 Stavebné práce, opravárenské práce 53 777,12 € 05.12.2017 06.12.2017 05.12.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-367 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 5/02 zo dňa 02.01.2002 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 15.04.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 17.10.2008 a Dodatku č. 3 zo dňa 03.05.2011 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Juraj Šill Nájmy a prenájmy 746,00 € 05.12.2017 06.12.2017 05.12.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-368 Nájomná zmluva č. 334/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Andrej Krabáč a PhDr. Monika Krabáčová Nájmy a prenájmy 57,00 € 01.12.2017 06.12.2017 05.12.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-369 Nájomná zmluva č. 333/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Andrej Krabáč a PhDr. Monika Krabáčová Nájmy a prenájmy 51,00 € 01.12.2017 06.12.2017 05.12.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-370 Zmluva o nájme bytu č. 338/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Vladimír Pšenčík Nájmy a prenájmy 50,09 € 30.11.2017 02.12.2017 01.12.2019 01.12.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-371 Zmluva o nájme bytu č. 339/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Alexandra Rakšányová Nájmy a prenájmy 235,00 € 30.11.2017 02.12.2017 01.12.2019 01.12.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-379 Dohoda o opatrovaní dieťaťa č. 348/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Soňa Juríková Iné 280,00 € 30.11.2017 30.11.2017 30.11.2017 JUDr. Ing. Ľubomír Baník prednosta Zmluva
Z2017-362 Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku (5100048841), k číslu ÚEZ: 340/2015 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZSE Energia a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 50,00 € 27.11.2017 28.11.2017 31.12.2020 27.11.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-364 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb ÚEZ č. 335/2017 (Realizačná projektová dokumentácia - Revitalizácia DI a multifunkčného športoviska Mierová kolónia) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SD architects s.r.o. 51074364 Stavebné práce, opravárenské práce 7 700,00 € 27.11.2017 02.12.2017 01.12.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-377 Dohoda o opatrovaní dieťaťa č. 345/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Petra Pátková Iné 280,00 € 27.11.2017 27.11.2017 27.11.2017 JUDr. Ing. Ľubomír Baník prednosta Zmluva
Z2017-378 Dohoda o opatrovaní dieťaťa č. 346/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Petra Pátková Iné 280,00 € 27.11.2017 27.11.2017 27.11.2017 JUDr. Ing. Ľubomír Baník prednosta Zmluva
Z2017-363 Nájomná zmluva č. ÚEZ 329/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MUDr. Daniel Žitňan, MPH Nájmy a prenájmy 210,00 € 22.11.2017 29.11.2017 28.11.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-382 Rámcová dohoda č. Z201760673_Z, č. ÚEZ: 352/2017 (Stravovacie poukážky) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Edenred Slovakia, s. r. o. 31328695 Iné 190 848,00 € 20.11.2017 21.11.2017 20.11.2017 JUDr. Jaroslav Matovič poverený zastupovať MČ BNM v rámci elektronického trhoviska Zmluva
Z2017-365 Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci N20170405001, č. ÚEZ: 80/2017 (Podpora opatrovateľskej služby) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Implementačná agentúra MPSVR SR 30854687 Iné 0,00 € 16.11.2017 21.11.2017 20.11.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-381 Nájomná zmluva č. ÚEZ 316/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 PaedDr. Igor Grgula, JUDr. Ľubica Grgulová Nájmy a prenájmy 248,00 € 15.11.2017 16.11.2017 15.11.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-361 Zmluva o krátkodobom nájme priestorov DC na Stromovej 18, č. ÚEZ: 330/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ZV pri KOVO Marianum - Pohrebníctvo Nájmy a prenájmy 13,28 € 14.11.2017 15.11.2017 13.12.2017 14.11.2017 JUDr. Ing. Ľubomír Baník prednosta Zmluva
Z2017-359 Dohoda o opatrovaní dieťaťa č. 331/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Lenka Milošovič Iné 280,00 € 13.11.2017 13.11.2017 13.11.2017 JUDr. Ing. Ľubomír Baník prednosta Zmluva
Z2017-353 Zmluva o poskytnutí dotácie č. ÚEZ 317/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Novomestský športový klub 1922 Bratislava o.z. 42362717 Iné 5 075,00 € 08.11.2017 09.11.2017 08.11.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-358 Dohoda o opatrovaní dieťaťa č. 324/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Gabriela Valčová Ivanová Iné 300,00 € 08.11.2017 08.11.2017 08.11.2017 JUDr. Ing. Ľubomír Baník prednosta Zmluva
Z2017-354 Zmluva o krátkodobom nájme priestorov DC "Zlatý dážď" na Račianskej 89, č. ÚEZ: 319/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Naša správcovská s.r.o. 35842474 Nájmy a prenájmy 13,28 € 06.11.2017 10.11.2017 13.11.2017 09.11.2017 JUDr. Ing. Ľubomír Baník prednosta Zmluva
Z2017-355 Zmluva o krátkodobom nájme priestorov DC "Zlatý dážď" na Račianskej 89, č. ÚEZ: 320/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Naša správcovská s.r.o. 35842474 Nájmy a prenájmy 13,28 € 06.11.2017 10.11.2017 21.11.2017 09.11.2017 JUDr. Ing. Ľubomír Baník prednosta Zmluva
Z2017-357 Kolektívna zmluva č. ÚEZ 323/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Základná odborová organizácia Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Iné 0,00 € 06.11.2017 14.11.2017 31.12.2020 13.11.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-360 Dohoda o opatrovaní dieťaťa č. 332/2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Erika Škovránko Berdisová Iné 280,00 € 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 JUDr. Ing. Ľubomír Baník prednosta Zmluva
Z2017-356 Hromadná licenčná zmluva VP/17/14656/003, č. ÚEZ 306/2017 (Galakoncert úcty k starším 30.10.2017) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Kultúra, média, tlač 66,00 € 02.11.2017 02.11.2017 13.11.2017 Ing. Stanislav Winkler zástupca starostu Zmluva
Z2017-372 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Zmluva o pripojení) 03BB156069, č. ÚEZ: 325/2017 (DC Sibírska 37) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Benestra s.r.o. 46303502 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 14,82 € 01.11.2017 02.11.2017 01.11.2019 01.11.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-373 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Zmluva o pripojení) 092015BBPH, č. ÚEZ: 326/2017 (DJ Robotnícka 11) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Benestra s.r.o. 46303502 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 22,08 € 01.11.2017 02.11.2017 01.11.2019 01.11.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-374 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Zmluva o pripojení) 2495980019, č. ÚEZ: 327/2017 (DC Vajnorská 51) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Benestra s.r.o. 46303502 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 14,82 € 01.11.2017 02.11.2017 01.11.2019 01.11.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2017-375 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (Zmluva o pripojení) 2517300019, č. ÚEZ: 328/2017 (DC Stromová 18) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Benestra s.r.o. 46303502 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 14,82 € 01.11.2017 02.11.2017 01.11.2019 01.11.2017 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »