Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Ob2020-350 Rekonštrukcia a zabezpečenie obkladov na ZŠ Kalinčiakova Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 JUMA-stav s.r.o. 36563358 Stavebné práce, opravárenské práce 16 562,40 € 21.10.2020 22.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-351 Dezinfekcia povrchov Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto z dôvodu opatrení proti rozširovaniu koronavírusu, ochrany obyvateľov a zamestnancov Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 Iné 185,89 € 21.10.2020 23.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Z2020-204 Zmluva o poskytovani služieb č. ÚEZ: 197/2020 – Parkovacia politika Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Parkio – Servicos Informatica LDA 514609206 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 32 100,00 € 20.10.2020 22.10.2020 30.04.2021 21.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2020-343 Brožúra spoločného vzdelávacieho programu projektu BIG SK-AT so zakladačom v slovenskej verzii v počte 150 kusov Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 ghstudio s.r.o. 36274381 Kultúra, média, tlač 2 025,00 € 19.10.2020 19.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-344 Zameranie a dokumentáciu športoviska CKN p.č. 5750/2 na ul. Ladzianského, k.ú. Vinohrady -vyhotovenie GP 134/2020, polohopis a výškopis (DTM, DSVS), určovanie bodov GPS Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 818,00 € 19.10.2020 20.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-345 Zameranie a dokumentácia, CKN p. č. 5503/1 na ul. Jelšová, k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 694,00 € 19.10.2020 20.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-346 Zameranie a dokumentácia, CKN p. č. 5541/14 na ul. Jahodová, k. ú. Vinohrady Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47612521 Iné 425,00 € 19.10.2020 20.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-348 Bianco tlačivá - Potvrdenie o pobyte pre oddelenie Evidencia obyvateľov v počte 1 200 ks Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Centrum polygrafických služieb 42272360 Kultúra, média, tlač 343,20 € 19.10.2020 22.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-349 Čistiace a hygienické potreby pre potreby upratovania všetkých prevádzok mestskej časti Bratislava-Nové Mesto - 4. štvrťrok 2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Lamitec, spol. s r. o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 2 150,00 € 19.10.2020 22.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Z2020-200 Zmluva o bežnom účte č. SK29 5600 0000 0018 0034 2070, č. ÚEZ: 195/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 0,00 € 16.10.2020 16.10.2020 16.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2020-342 Pristavenie 2 ks VKK o objeme 20 m3, v termíne 23.10.2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO - podnik VPS 00491870 Stavebné práce, opravárenské práce 685,44 € 16.10.2020 19.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-352 Ľudové námestie - oprava povrchov chodníkov + bezbariérová úprava chodníkov s osadením dlažby pre nevidomých Magnetova, Sibírska - oprava prepadnutého chodníka Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 Stavebné práce, opravárenské práce 35 000,00 € 16.10.2020 16.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Z2020-205 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ: 193/2020 (Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie malometrážnych bytov na Bojnickej ul.) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SD architects s.r.o. 51074346 Stavebné práce, opravárenské práce 17 500,00 € 16.10.2020 17.10.2020 16.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2020-338 Pohrebné služby (Jozef Korytiak) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pohrebná služba STRÍŽ Ladislav 34332197 Iné 212,57 € 15.10.2020 15.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Z2020-199 Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. ÚEZ: 194/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Advokátska kancelária ŠROBÁR s.r.o. 47239875 Právne a konzultačné služby 1 050,00 € 15.10.2020 16.10.2020 30.09.2021 15.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2020-333 Updait ERA servera na ESMC appliance riešenie, inštalácia MS.servera 2019 + konfigurácia doménového kontroléra, inštalácia servera a konfigurácia WSUS Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Altrinia s.r.o. 47907266 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 080,00 € 14.10.2020 14.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-334 Seminár - Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a miestny poplatok za rozvoj Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RZPO - Regionálne vzdelávacie centrum 31103031 Iné 25,00 € 14.10.2020 14.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-340 Dezinfekcia povrchov MÚ Bratislava-Nové Mesto z dôvodu opatrení proti rozširovaniu koronavírusu, ochrany obyvateľov a zamestnancov (7. nadzemné podlažie) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 Iné 97,15 € 14.10.2020 16.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-339 Znalecký posudok na určenie trhovej ceny časti stavby označenej súpisným číslom 2827, ktorá je situovaná na pozemku registra "C" KN parc. Č. 19614/6, o výmere 568 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Vinohrady tzv. Reštaurácia Snežienka Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 1 500,00 € 13.10.2020 19.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-341 Znalecký posudok za účelom stanovenia výšky ročného nájomného za 1m2 nebytového priestoru č. 902 na prízemí BD, súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 300,00 € 13.10.2020 19.10.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »