Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Ob2020-220 Oprava a údržba trvalého dopravného značenia, realizácia nových projektov trvalého dopravného značenia na komunikáciách Kraskova, Sibírska, Za kasárňou, Podkolibská, Čremchová Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Saroute s.r.o. 31606458 Stavebné práce, opravárenské práce 3 500,00 € 03.07.2020 03.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-223 Pohrebné služby (Dominik Pešta) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pohrebná služba STRÍŽ Ladislav 34332197 Iné 158,61 € 03.07.2020 06.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-222 Aktualizácia zariadení a úprava topológie sieťovej infraštruktúry Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 LUNETA s.r.o. 31371248 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 900,00 € 02.07.2020 02.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-213 Odborný posudok možnosti vybudovania tried v objektoch ZŠ Cádrova podľa podmienok hygieny, s návrhom riešenia, vrátane zamerania, návrh nového umiestnenia a nevyhnutných úprav, popis príslušných profesií, v zmysle požiadaviek. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. arch. Miroslav Frecer ATELIER B 11828463 Iné 1 296,00 € 01.07.2020 01.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Z2020-126 Dohoda o ukončení Memoranda o spolupráci ÚEZ č. 36/2019 zo dňa 31.01.2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Občianske združenie WellGiving 31808549 Iné 0,00 € 30.06.2020 01.07.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-127 Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb č. ÚEZ 111/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Občianske združenie WellGiving 31808549 Iné 117,00 € 30.06.2020 01.07.2020 31.12.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-128 Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. ÚEZ: 112/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Občianske združenie WellGiving 31808549 Iné 0,00 € 30.06.2020 01.07.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-129 Zmluva o nájme bytu č. ÚEZ 114/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Jarmila Kovárová Nájmy a prenájmy 75,00 € 30.06.2020 01.07.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-131 Zmluva o nájme bytu č. 115/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Oľga Farkašová Nájmy a prenájmy 150,00 € 30.06.2020 04.07.2020 03.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-130 Zmluva o dielo ÚEZ č. 113/2020 (Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Osadná 5, 831 03 Bratislava) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 VIREA s.r.o. 47797541 Stavebné práce, opravárenské práce 65 558,83 € 29.06.2020 01.07.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2020-215 Oprava strechy - práca vo výškach (prevencia pred ďalším poškodením dažďom a vetrom) na objekte Krížna 33 Bratislava Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Peter Matoušek PEMAX 43318835 Stavebné práce, opravárenské práce 386,00 € 29.06.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-216 Oprava havarijného stavu strechy po zatečení výťahovej šachty (prevencia pred ďalším poškodením dažďom a vetrom) na objekte administratívnej budovy Hálkova 11 Bratislava Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Peter Matoušek PEMAX 43318835 Stavebné práce, opravárenské práce 290,00 € 29.06.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-221 Preprava zeminy zo skládky z Vajnor do parku Gaštanica na Jeséniovú ul. (Materiál je nevyhnutný na zabezpečenie bezpečnosti hrajúcich sa detí na lanovej kĺzačke) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ledax s.r.o. 47554657 Stavebné práce, opravárenské práce 60,00 € 29.06.2020 01.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Z2020-125 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 103/2019 zo dňa 31.05.2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 46059105 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 26.06.2020 26.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2020-218 Nákup a výmenu pneumatík za nové na SMV BA724JG mestskej časti BNM Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RODEX CAR s.r.o. 35860251 Stavebné práce, opravárenské práce 215,00 € 26.06.2020 29.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-212 Dodanie a montáž detských prvkov vrátane vstupnej kontroly inšpekčným orgánom typu A a vydanie inšpekčného certifikátu do areálu MŠ Teplická 5 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 KOSTE plus s.r.o. 48324582 Stavebné práce, opravárenské práce 4 988,88 € 25.06.2020 29.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-217 Výroba a dodanie priehľadných štítov 1100 ks Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 RAPOS s.r.o. 51687721 Iné 648,12 € 25.06.2020 29.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-219 Tlač (špeciálna licencovaná tlač) 6 000 ks poštových poukážok na výber poplatkov za psa a opatrovateľskú službu MČ BNM Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GUPRESS Tlačiareň 31371647 Kultúra, média, tlač 305,00 € 25.06.2020 29.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-203 Akustická tomografia na stanovenie stability a vnútorných dutín u 4 ks drevín: 1 ks javora pri BD Kalinčiakova č. 13, 1 ks topoľa vo dvore Račianska, - 2 ks topoľov pri detskom ihrisku vo dvore Kalinčiakova-Družstevná-Pri Starej prachárni Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKOJET s.r.o. 35734990 Iné 96,00 € 23.06.2020 26.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-214 Vyhotovenie znaleckého posudku na spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2 k pozemkom registra „C“ KN, k. ú. Nové Mesto, Nobelova ul. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 23.06.2020 01.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »