Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Ob2020-213 Odborný posudok možnosti vybudovania tried v objektoch ZŠ Cádrova podľa podmienok hygieny, s návrhom riešenia, vrátane zamerania, návrh nového umiestnenia a nevyhnutných úprav, popis príslušných profesií, v zmysle požiadaviek. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. arch. Miroslav Frecer ATELIER B 11828463 Iné 1 296,00 € 01.07.2020 01.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Z2020-126 Dohoda o ukončení Memoranda o spolupráci ÚEZ č. 36/2019 zo dňa 31.01.2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Občianske združenie WellGiving 31808549 Iné 0,00 € 30.06.2020 01.07.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-127 Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb č. ÚEZ 111/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Občianske združenie WellGiving 31808549 Iné 117,00 € 30.06.2020 01.07.2020 31.12.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-128 Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. ÚEZ: 112/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Občianske združenie WellGiving 31808549 Iné 0,00 € 30.06.2020 01.07.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-129 Zmluva o nájme bytu č. ÚEZ 114/2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Jarmila Kovárová Nájmy a prenájmy 75,00 € 30.06.2020 01.07.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2020-130 Zmluva o dielo ÚEZ č. 113/2020 (Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Osadná 5, 831 03 Bratislava) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 VIREA s.r.o. 47797541 Stavebné práce, opravárenské práce 65 558,83 € 29.06.2020 01.07.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2020-215 Oprava strechy - práca vo výškach (prevencia pred ďalším poškodením dažďom a vetrom) na objekte Krížna 33 Bratislava Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Peter Matoušek PEMAX 43318835 Stavebné práce, opravárenské práce 386,00 € 29.06.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-216 Oprava havarijného stavu strechy po zatečení výťahovej šachty (prevencia pred ďalším poškodením dažďom a vetrom) na objekte administratívnej budovy Hálkova 11 Bratislava Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Peter Matoušek PEMAX 43318835 Stavebné práce, opravárenské práce 290,00 € 29.06.2020 30.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Z2020-125 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ÚEZ č. 103/2019 zo dňa 31.05.2019 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 46059105 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 26.06.2020 26.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2020-212 Dodanie a montáž detských prvkov vrátane vstupnej kontroly inšpekčným orgánom typu A a vydanie inšpekčného certifikátu do areálu MŠ Teplická 5 v Bratislave Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 KOSTE plus s.r.o. 48324582 Stavebné práce, opravárenské práce 4 988,88 € 25.06.2020 29.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-203 Akustická tomografia na stanovenie stability a vnútorných dutín u 4 ks drevín: 1 ks javora pri BD Kalinčiakova č. 13, 1 ks topoľa vo dvore Račianska, - 2 ks topoľov pri detskom ihrisku vo dvore Kalinčiakova-Družstevná-Pri Starej prachárni Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKOJET s.r.o. 35734990 Iné 96,00 € 23.06.2020 26.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-214 Vyhotovenie znaleckého posudku na spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2 k pozemkom registra „C“ KN, k. ú. Nové Mesto, Nobelova ul. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. Marcel Šmotlák, PhD. 47691204 Iné 250,00 € 23.06.2020 01.07.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Z2020-124 Mandátna zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie č. ÚEZ 108/2020 (ÚP zóny Horná Mlynská dolina) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ing. arch. Eva Balašová 34300465 Iné 5 920,00 € 22.06.2020 23.06.2020 22.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Ob2020-200 Mandátny certifikát (platnosť certifikátu 1 rok) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 D. Trust Certifikačná Autorita a. s. 35840005 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 23,88 € 22.06.2020 22.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-201 Vyhotovenie geometrického plánu GP 85/2020 na vecné bremeno VN pre Západoslovenskú distribučnú a.s. v areáli MŠ Teplická 5 v Bratislave, parc. číslo: 12142/220, k.ú. Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 GEOŠ - Ing. Peter Šuran s.r.o. 47812621 Iné 264,00 € 22.06.2020 23.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-205 Prenájom Kuchajdy (amfiteáter + šatne) na akciu Rozprávková nedeľa - 28.6.2020 v čase od 15 - 17 hod. pre rodiny s deťmi Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO - podnik VPS 00491870 Nájmy a prenájmy 12,00 € 22.06.2020 26.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-206 Ozvučenie - Rozprávková nedeľa dňa 28.6.2020 od 15-17 h. na Kuchajde Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO HOLDING Slovakia s.r.o. 47337427 Kultúra, média, tlač 350,00 € 22.06.2020 26.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-207 Interaktívne divadlo Ľadové kráľovstvo 2 pre deti - Rozprávková nedeľa dňa 28.6.2020 na Kuchajde Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pomoc Bratislave o. z. 50631934 Kultúra, média, tlač 790,00 € 22.06.2020 26.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-210 Ubytovacie služby na Vietnamskej 23 v Bratislave pre 1 osobu - od 01.07.2020 do 31.07.2020 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Horest spol. s r.o. 35735660 Iné 300,00 € 22.06.2020 25.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
Ob2020-211 Organizovanie a zabezpečovanie oboznamovania vodičov Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 HSE Slovakia s.r.o. 47821779 Iné 67,20 € 22.06.2020 22.06.2020 Mgr. Rudolf Kusý starosta Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »