Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Akčný plán na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.01.2020 20.12.2019
WINDOWS 10 PRO 140 ks pre potreby Miestneho úradu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.12.2019 12.12.2019
Tonery (201911) originálne, ekvivalentné, repasované Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.12.2019 11.12.2019
Pasportizácia miestnych komunikácií v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.12.2019 11.12.2019
Realizácia stavebných úprav spevnených plôch – PARKOVISKO Nobelová Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.12.2019 03.12.2019
Originálne tonery (201911) pre potreby Miestneho úradu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.11.2019 13.11.2019
Obstaranie a pokládka kobercov pre administratívne objekty v majetku a v správe MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 15.11.2019 11.11.2019
Revitalizácia športoviska na Jelšovej ulici Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.11.2019 11.11.2019
Rekonštrukcia Bárdošovej ul. I. etapa Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.11.2019 06.11.2019
Obstaranie kancelárskeho nábytku pre MÚ MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.11.2019 30.10.2019
Dodanie košov so zásobníkom na vrecúška na psie exkrementy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.10.2019 14.10.2019
Zabezpečenie výkonu odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení – bleskozvodu, elektrickej inštalácie a elektrických spotrebičov v bytových a nebytových priestoroch v správe a vlastníctve mestskej časti Bratislava Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.10.2019 03.10.2019
Obnova povrchových náterov drevených konštrukcií a prvkov mestského mobiliáru v areáli Voľnočasového priestoru JAMA na ulici Odbojárov/Kalinčiakova v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 27.09.2019 20.09.2019
Zabezpečenie dezinsekčného postreku v prípade náhodného výskytu epidemiologicky nebezpečných škodcov (šváby, ploštice) v bytových a nebytových priestoroch obytných domov na Bojnickej ulici č.19, 21, 23 a 25 v Bratislave Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 25.09.2019 18.09.2019
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie investičnej akcie ,,Rekonštrukcia – Športovisko Pionierska Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.09.2019 27.08.2019
Zabezpečenie MS Office 2019 Standard – 150 ks pre potreby Miestneho úradu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.09.2019 27.08.2019
Novostavba MŠ Teplická – realizácia diela - SO 08 Komunikácie a spevnené plochy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.09.2019 16.08.2019
Rekonštrukcia plynovej kotolne v objekte MŠ Rešetková ul. č.6, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.08.2019 16.08.2019
Multifunkčné zariadenia - Tlačiarne a tonery Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.08.2019 15.08.2019
Novostavba MŠ Teplická – výkon stavebného dozoru Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.08.2019 08.08.2019
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie investičnej akcie ,,Park Rozvodná – Vlárska" Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.08.2019 08.08.2019
Výber zhotoviteľa pre stavebné dielo s názvom: Úprava a obnova parku Bellova ulica, samostatný stavebný objekt SO 01 Komunikácie Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 14.08.2019 31.07.2019
Rekonštrukcia plynovej kotolne v objekte Stredisko kultúry Stromová ul. Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.08.2019 31.07.2019
Vypracovanie PD pre rozšírenie kapacity tried, ZŠ Odborárska 2, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.08.2019 24.07.2019
Vernostná licencia ESET Endpoint Protection Advanced pre 180 zariadení na obdobie 1 roka (od 26.08.2019 do 26.08.2020) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 31.07.2019 24.07.2019
2 x server Fujitsu RX2520 M4 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 31.07.2019 24.07.2019
Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.07.2019 11.07.2019
Čierne tonery pre potreby úradu (201906) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.07.2019 10.07.2019
Ozvučenie kultúrnych a športových podujatí v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2019/2020 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.06.2019 29.05.2019
ÚPN Z Na Revíne a PD pre územné rozhodnutie k stavebnej uzávere pre lokalitu ÚPN Z Na Revíne Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 30.05.2019 21.05.2019
1 2 »