Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na rok 2021-2022 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 08.03.2021 26.02.2021
Vykonanie finančného auditu za rok 2020, 2021 a 2022 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.03.2021 25.02.2021
Nákup imobilizérov – blokovacie zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla vrátane dovozu pre Parkovaciu politiku Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.03.2021 25.02.2021
Vypracovanie odborných fytopatologických a dendrologických posudkov drevín Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.03.2021 23.02.2021
Tonery (202101) originálne, ekvivalentné alebo repasované Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 11.02.2021 05.02.2021