Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Realizácia stavebných prác odstavnej plochy na Nobelovej ulici Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 25.08.2022 17.08.2022
ZŠ s MŠ Riazanská – Rekonštrukcia telocvične Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.08.2022 11.08.2022
Digitálny 3D model zástavby vo vybranom území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a ortofotomapy Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.08.2022 02.08.2022
MŠ Na Revíne – hracie prvky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 04.08.2022 26.07.2022
Tlač mesačníka Hlas Nového Mesta (polygrafické služby) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.05.2022 03.05.2022
Protihluková stena ZŠ Odborárska Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.05.2022 22.04.2022
Mimoriadny audit v obchodnej spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s. r. o., Hálkova 11, Bratislava 831 03 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 20.04.2022 11.04.2022
Opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy vrátane inžinierskych objektov v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.04.2022 28.03.2022
Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 25.02.2022 15.02.2022
Nákup, výsadba a údržba drevín v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2022 – 2023 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.02.2022 09.02.2022
Výrub a bezpečnostný orez drevín v areáloch ZŠ a MŠ Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.02.2022 07.02.2022