6229/2022/VED/GERJ

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: K.T. spol. s r.o.
 • IČO: 31410651
 • Adresa:Bratislavská cesta 3012, 945 01 Komárno
 • Celková suma:30 830,80 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 6229/2022/VED/GERJ
 • Predmet: Tlač mesačníka Hlas Nového Mesta (polygrafické služby)
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je zabezpečiť rámcové polygrafické služby súvisiace s tlačou a dodaním mesačného periodika „Hlas Nového Mesta“ v predpokladanom mesačnom náklade 24 200 kusov a v predpokladanom požadovanom počte 10 vydaní v období máj 2022 až apríl 2023
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:03.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 03.05.2022 pdf - 429.06 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 11.05.2022 pdf - 516.49 kB
Tlačiť