Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z2022-117 Darovacia zmluva ÚEZ č. 107/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Kaufland Slovenská republika v. o. s. 35790164 Iné 0,00 € 23.05.2022 26.05.2022 25.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-105 Zmluva o poskytnutí polygrafických služieb č. ÚEZ 105/2022 (Tlač mesačníka Hlas Nového Mesta) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 K.T. spol. s r. o. 31410651 Kultúra, média, tlač 36 999,96 € 17.05.2022 21.05.2022 30.04.2023 20.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-106 Zmluva o spracúvaní osobných osobných údajov č. ÚEZ 106/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 K.T. spol. s r. o. 31410651 Kultúra, média, tlač 0,00 € 17.05.2022 21.05.2022 20.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-115 Nájomná zmluva č. 90/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 OMNIUM s.r.o. 51807939 Nájmy a prenájmy 144,00 € 17.05.2022 19.05.2022 18.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-111 Zmluva o výpožičke ÚEZ č. 72/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Železnice Slovenskej republiky Bratislava 31364501 Iné 0,00 € 12.05.2022 14.05.2022 14.05.2121 13.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-103 Zmluva o poskytnutí dotácie č. ÚEZ 84/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 VAGUS o.z. 42185971 Iné 2 000,00 € 11.05.2022 12.05.2022 11.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-112 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 103/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Michal Vávra Nájmy a prenájmy 55,00 € 11.05.2022 18.05.2022 17.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-108 Zmluva č. 100/2022 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. 46816992 Iné 3 000,00 € 10.05.2022 12.05.2022 11.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-109 Zmluva o dielo ÚEZ č. 98/2022 (Inventarizácia drevín vo vybraných územiach v MČ Bratislava-Nové Mesto) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKOJET s.r.o. 35734990 Iné 19 800,00 € 09.05.2022 12.05.2022 30.09.2022 11.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-114 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 52/2022 zo dňa 18.03.2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Zlata Putíková Nájmy a prenájmy 0,00 € 09.05.2022 19.05.2022 18.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-100 Nájomná zmluva č. 88/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ľubomír Čermák a Mgr. Agáta Čermáková Nájmy a prenájmy 144,00 € 06.05.2022 07.05.2022 06.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-101 Protokol č. ÚEZ 95/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 EKO - podnik VPS 00491870 Iné 0,00 € 06.05.2022 07.05.2022 06.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-107 Zmluva o podaní umeleckého výkonu ÚEZ č. 97/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Beáta Andrašovanová - Dubasová Kultúra, média, tlač 1 900,00 € 06.05.2022 10.05.2022 09.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-113 Zmluva o zriadení vecného bremena č. ÚEZ 99/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 NFŠ, a. s. 50110055 Iné 0,00 € 06.05.2022 19.05.2022 18.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-097 Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 94/2022 (Projektová dokumentácia - ZŠ Jeséniova – rozšírenie kapacít 6 tried) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 SD atelier s.r.o. 35877804 Stavebné práce, opravárenské práce 41 040,00 € 05.05.2022 06.05.2022 05.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-098 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 120/2006 zo dňa 09.03.2006 v znení neskorších Dodatkov č. 1 zo dňa 07.10.2008, Dodatku č. 2 zo dňa 07.01.2009 a Dodatku č. 3 zo dňa 11.06.2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 Nájmy a prenájmy 500,00 € 05.05.2022 06.05.2022 05.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-099 Zmluva o vysporiadaní stavby „Parkovisko Nobelova“ a o zabezpečení starostlivosti o čistotu, poriadok a údržbu stavby, UEZ č. 76/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Európska agentúra vzdelávania, n.o. 45746575 Iné 144 661,48 € 04.05.2022 07.05.2022 06.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-102 Darovacia zmluva č. 93/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 MullenLowe GGK s.r.o. 18629555 Iné 100,00 € 04.05.2022 10.05.2022 09.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-104 Zmluva o údržbe zariadení číslo zmluvy: 015/05/sch dodatok č. 4, č. ÚEZ: 171/2021 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Schindler vyťahy a eskalátory a.s. 31402828 Stavebné práce, opravárenské práce 18,45 € 04.05.2022 23.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-110 Nájomná zmluva ÚEZ č. 102/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Detský fond Slovenskej republiky 00679755 Nájmy a prenájmy 1 443,84 € 29.04.2022 13.05.2022 30.04.2027 12.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-116 Nájomná zmluva č. 54/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Michal Gróf a Mgr. Lenka Grófová Nájmy a prenájmy 160,00 € 24.04.2022 25.05.2022 24.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-093 Nájomná zmluva ÚEZ č. 85/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Viren s.r.o. 44307292 Nájmy a prenájmy 288,00 € 22.04.2022 26.04.2022 31.05.2027 25.04.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-094 Nájomná zmluva ÚEZ č. 86/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Viren s.r.o. 44307292 Nájmy a prenájmy 288,00 € 22.04.2022 26.04.2022 31.05.2027 25.04.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-096 Zmluva o dielo č. Objednávateľa: 89/ 2022, č. Zhotoviteľa: ZoD-2022-03 (Opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy vrátane inžinierskych objektov v MČ Bratislava–Nové Mesto) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 Stavebné práce, opravárenské práce 210 578,16 € 21.04.2022 05.05.2022 05.05.2023 04.05.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-090 Rámcová zmluva o preprave osôb ÚEZ č. 81/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 CK DAKA 47550783 Iné 4 000,00 € 19.04.2022 20.04.2022 30.04.2023 19.04.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-085 Nájomná zmluva ÚEZ č. 79/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 akad. sochár Rastislav Trizma Nájmy a prenájmy 1 470,00 € 14.04.2022 15.04.2022 14.04.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-086 Nájomná zmluva ÚEZ č. 80/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 akad. sochár Juraj Čutek a Viera Čuteková Nájmy a prenájmy 1 470,00 € 14.04.2022 15.04.2022 14.04.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-083 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 77/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Mgr. Michaela Jarošová Nájmy a prenájmy 79,00 € 12.04.2022 15.04.2022 14.04.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-084 Zmluva o nájme bytu ÚEZ č. 78/2022 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 Ivica Podhradská Nájmy a prenájmy 105,00 € 12.04.2022 15.04.2022 14.04.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
Z2022-095 Zmluva o poskytovaní služieb č. ÚEZ 87/2022 (0000766) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 980,00 € 12.04.2022 27.04.2022 26.04.2022 Mgr. Rudolf Kusý starosta Zmluva
1 2 3 4 »