2846/2022/VED/HOMJ

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: MIROSLAV IŠTOŇA
 • IČO: 37468758
 • Adresa:Riazanská 32, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:33 895,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 2846/2022/VED/HOMJ
 • Predmet: Výrub a bezpečnostný orez drevín v areáloch ZŠ a MŠ
 • Opis predmetu zákazky:Zabezpečenie výrubu 69 ks stromov a orez 85 ks stromov, ktoré zahŕňa výrub stromov špecifikovaných v Prílohe č. 1 a orezanie 85 ks stromov špecifikovaných v Prílohe č. 2. Vykonanie prác a/alebo činností spojených s výrubom a orezom stromov, vrátane odvozu drevnej hmoty a jej odovzdania na zhodnotenie oprávnenej osobe podľa Z.z 79/2015 o odpadoch v znení neskorších predpisov podľa uvedených príloh.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena za výrub stromov (súčet 69 položiek) s DPH: 11 729,00 €
  Celková cena za orez stromov (súčet 85 položiek) s DPH: 22 166,00 €
  Celková cena zákazky za výrub a orez s DPH: 33 895,00 €
 • Dátum zverejnenia:07.02.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.02.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.02.2022 pdf - 431.02 kB
Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb 07.02.2022 pdf - 351.53 kB
Príloha č. 1 k Zmluve 07.02.2022 xlsx - 13.89 kB
Príloha č. 2 k Zmluve 07.02.2022 xlsx - 15.28 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.03.2022 pdf - 577.4 kB
Tlačiť