8547/2022/VED/HOMJ

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: AA PLUS Slovakia s.r.o.
 • IČO: 43848435
 • Adresa:Odborárska 23, 831 02 Bratislava
 • Celková suma:35 554,98 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 8547/2022/VED/HOMJ
 • Predmet: Realizácia stavebných prác odstavnej plochy na Nobelovej ulici
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je stavba odstavnej plochy na Nobelovej ulici pri spoločenskom dome Vernosť na súčasnom zatrávnenom pozemku medzi budovou a vozovkou. Predmetom stavby je časť stavebného objektu SO 06 z pôvodnej projektovej dokumentácie ,,Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie a obslužnej rampy k spoločenskému domu Vernosť a vybudovanie parkoviska na Nobelovej ul. v Bratislave,,.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:17.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 17.08.2022 pdf - 442.73 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 07.09.2022 pdf - 516.14 kB
Tlačiť