5439/2022/VED/HOMJ

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: PITTEL+BRAUSEWETTER s.r.o.
 • IČO: 35943653
 • Adresa:Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:210 578,16 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 5439/2022/VED/HOMJ
 • Predmet: Opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy vrátane inžinierskych objektov v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je oprava a údržba spodnej a vrchnej stavby pozemných ciest, chodníkov, parkovísk, ciest, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:28.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 28.03.2022 pdf - 520.61 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 13.04.2022 pdf - 557.42 kB
Tlačiť