8425/2022/VED/HOMJ

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.
 • IČO: 46059105
 • Adresa:Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín – Mliečno
 • Celková suma:98 307,06 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 8425/2022/VED/HOMJ
 • Predmet: ZŠ s MŠ Riazanská – Rekonštrukcia telocvične
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie veľkej telocvične v objekte ZŠ Riazanská 75, ktorá bude realizovaná v zmysle výkazu výmer zo zadania a priloženej výkresovej dokumentácie, na základe obhliadky súčasného stavu, ďalej v zmysle platných noriem a aktuálnej legislatívy.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.08.2022 pdf - 641.19 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25.08.2022 pdf - 527.35 kB
Tlačiť