5829/2022/DEN

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ZRUŠENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 5829/2022/DEN
 • Predmet: Protihluková stena ZŠ Odborárska
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je odstránenie existujúceho oplotenia okolo základnej školy v dĺžke 120,5 m pozostávajúceho z oceľového rámového plotu a betónového plotového múriku. Na jeho mieste bude vybudovaná protihluková stena.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:22.04.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 22.04.2022 pdf - 217.95 kB
Rozhodnutie verejného obstarávateľa o zruš… 24.08.2022 pdf - 108.99 kB
Tlačiť