8212/2022/VED/HOMJ

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SURVEYE s.r.o.
 • IČO: 47619651
 • Adresa:Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
 • Celková suma:18 588,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 8212/2022/VED/HOMJ
 • Predmet: Digitálny 3D model zástavby vo vybranom území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a ortofotomapy
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vypracovanie ,,Digitálny 3D model zástavby vo vybranom území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a ortofotomapy,, t.j.: 3D modelu zástavby /reálneho stavu budov (nad 12m2, cca 6 000 budov) vo forme vektorovej geodatabázy v úrovni generalizácie LoD2
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:02.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 02.08.2022 pdf - 443.63 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 17.08.2022 pdf - 517.58 kB
Tlačiť