3116/2022/VED/HOMJ

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ZRUŠENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 3116/2022/VED/HOMJ
 • Predmet: Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie veľkej telocvične v objekte ZŠ Riazanská 75, ktorá je v pôvodnom, už nevyhovujúcom stave. Realizácia bude prebiehať v zmysle výkazu výmer zo zadania a priloženej výkresovej dokumentácie, ďalej na základe obhliadky súčasného stavu, v zmysle platných noriem a aktuálnej legislatívy.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:15.02.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.02.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 15.02.2022 pdf - 518.77 kB
Návrh Zmluvy o dielo 15.02.2022 pdf - 709.92 kB
Veľká telocvičňa – pôdorys 15.02.2022 pdf - 73.57 kB
Veľká telocvičňa - rez 15.02.2022 pdf - 50.73 kB
Zadanie – Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Riazanská 15.02.2022 xlsx - 50.65 kB
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania 23.02.2022 pdf - 316.73 kB
Tlačiť