8157/2022/VED/HOMJ

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: EI Bra De, s.r.o.
 • IČO: 36657352
 • Adresa:Hlohova 4, 900 25 Chorvátsky Grob
 • Celková suma:14 049,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 8157/2022/VED/HOMJ
 • Predmet: MŠ Na Revíne – hracie prvky
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je osadenie nových hracích prvkov v areáli MŠ Na Revíne, Bratislava a zahŕňa dodanie a montáž nových hracích prvkov:
  • Herný domček / prístrešok, vnútorný rozmer 200 x 290 cm + montáž
  • Herný prvok Traktorík s vagónom + montáž
  • Herný prvok Balančná lanová lávka, dĺžka 250 cm a montáž
  • Doprava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:26.07.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 26.07.2022 pdf - 449.05 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 09.08.2022 pdf - 523.83 kB
Tlačiť