1

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1
 • Predmet: Obch. verejná súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy s predmetom nájmu: sociálno-prevádzková stavba so súpisným číslom 7768 v Bratislave pri ul. Kalinčiakova
 • Opis predmetu zákazky:Účel nájmu: Rekonštrukcia Objektu, ktorá musí vzhľadom zapadnúť do architektúry novovybudovaného parku a následné využívanie Objektu k prevádzkovaniu služieb charakteru športového, rekreačného, resp. zabezpečovanie oddychových činnosti v prospech celej vekovej kategórie verejnosti.
 • Typ: Verejná obchodná súťaž
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:21.06.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.07.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Oznámenie 21.06.2017 pdf - 91.78 kB
Súťažné podklady 21.06.2017 pdf - 83.68 kB
Tlačiť