1099/2015

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dušan Gajdoš - Servis produktov
 • IČO: 37406281
 • Adresa:Na Bystričku 14, 036 01 Martin
 • Celková suma:1 992,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1099/2015
 • Predmet: Ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia "Záver Kultúrneho leta 2015" dňa 5.9.2015 na Kuchajde
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 9 ods. 9
 • Poznámka: termín obhliadky je 17.08.2015 o 10.00 hod., amfiteáter Kuchajda Bratislava
 • Dátum zverejnenia:11.08.2015
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.08.2015
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.08.2015 pdf - 1.47 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.08.2015 pdf - 1.67 MB
[category]
Objednávka 03.09.2015 pdf - 761.39 kB
[category]
Faktúra 07.09.2015 pdf - 778.56 kB
Tlačiť