1133/2015

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ELEPHANT SMILE s.r.o.
 • IČO: 45262217
 • Adresa:Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč
 • Celková suma:2 116,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1133/2015
 • Predmet: Hracie prvky do exteriéru MŠ Jeséniova, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 9 ods. 9
 • Poznámka: termín obhliadky je 26.08.2015 o 11.00 hod. v MŠ Jeséniova 61, 831 01 Bratislava
 • Dátum zverejnenia:24.08.2015
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.08.2015
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 24.08.2015 pdf - 2.36 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 28.08.2015 pdf - 1.64 MB
[category]
Objednávka 07.09.2015 pdf - 642.58 kB
[category]
Faktúra 22.12.2015 pdf - 846.75 kB
Tlačiť