1176/2015

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: STAVOPROJEKT a.s. - Ubytovňa
 • IČO: 36010154
 • Adresa:Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
 • Celková suma:324,10 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1176/2015
 • Predmet: Ubytovanie seniorov v Banskej Bystrici
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 9 ods. 9
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:27.08.2015
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.09.2015
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 27.08.2015 pdf - 73.11 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 04.09.2015 pdf - 55.61 kB
[category]
Objednávka 21.09.2015 pdf - 781.39 kB
[category]
Faktúra 28.09.2015 pdf - 951.84 kB
Tlačiť