1195/2015

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ELEPHANT SMILE s.r.o.
 • IČO: 45262217
 • Adresa:Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč
 • Celková suma:6 136,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1195/2015
 • Predmet: Hracie prvky do exteriéru MŠ Kalinčiakova 12, 831 01 Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 9 ods. 9
 • Poznámka: Termín obhliadky je 29.09.2015 o 11.00 hod. v MŠ Kalinčiakova 12
 • Dátum zverejnenia:24.09.2015
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.10.2015
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 24.09.2015 pdf - 1.9 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 06.10.2015 pdf - 1.2 MB
[category]
Objednávka 10.12.2015 pdf - 277.91 kB
[category]
Faktúra 30.12.2015 pdf - 816.21 kB
Tlačiť