1263/2015

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Geminy s.r.o.
 • IČO: 44892748
 • Adresa:Kynceľová 4316/10, 974 01 Banská Bystrica
 • Celková suma:3 750,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1263/2015
 • Predmet: Microsoft Office 2013 pre podnikateľov
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Elektronický kontraktačný systém
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.10.2015
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.10.2015
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Protokol o priebehu zadávania zákazky 07.10.2015 pdf - 28.2 kB
[category]
Objednávkový formulár 13.10.2015 pdf - 29.98 kB
[category]
Výsledné poradie dodávateľov 13.10.2015 pdf - 43.57 kB
[category]
Kúpna zmluva č. Z201527832_Z 13.10.2015 pdf - 52.89 kB
[category]
Faktúra 19.10.2015 pdf - 1.06 MB
Tlačiť