1276/2015

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: AŽ PROJEKT s.r.o.
 • IČO: 35951958
 • Adresa:Toplianska 28, 821 07 Bratislava
 • Celková suma:18 144,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1276/2015
 • Predmet: Územný plán zóny Nobelova, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Územný plán zóny Nobelova Charakteristika: obytná zóna Rozloha: 27,6 ha Počet obyvateľov: 1760 Vymedzenie územia: Severozápadná hranica areálu Istrochemu, prístupová komunikácia do administratívnej budovy Istrochemu, Nobelova ulica, juhovýchodná a severovýchodná hranica železničného telesa Železničná stanica Nové Mesto -Predmestie, ulica Staré ihrisko a Odborárska ulica.
 • Typ: Podlimitná zákazka
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.10.2015
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.11.2015
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predkladanie ponúk (Podlimitné zá… 14.10.2015 pdf - 2.32 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti … 09.11.2015 pdf - 1.25 MB
[category]
Zmluva o dielo, č. ÚEZ: 7/2016 (Územný plá… 20.01.2016 pdf - 86.29 kB
Tlačiť