HOMJ/2577/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Miroslav Budinský – LESPARK-PLUS
 • IČO: 37294440
 • Adresa:M.R. Štefánika 38, 902 01 Pezinok
 • Celková suma:1 035,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/2577/2017
 • Predmet: Ošetrenie pagaštanov konských – chemický postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.02.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.02.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.02.2017 pdf - 61.62 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.02.2017 pdf - 56.95 kB
Tlačiť