843/2015

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: EURONICS TPD
 • IČO: 17329060
 • Adresa:Farského 26, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:798,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 843/2015
 • Predmet: Nákup dvoch umývačiek riadu pre DC Chemická a referát opatrovateľskej služby
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 9 ods. 9
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:17.08.2015
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.08.2015
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 17.08.2015 pdf - 82.71 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 21.08.2015 pdf - 55.78 kB
[category]
Objednávka 14.09.2015 pdf - 620.53 kB
[category]
Faktúra 08.10.2015 pdf - 874.89 kB
Tlačiť