923/2015

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
 • IČO: 31333176
 • Adresa:Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
 • Celková suma:1 749,99 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 923/2015
 • Predmet: Nákup kníh pre žiakov 1. ročníka ZŠ MČ BANM
 • Opis predmetu zákazky:Dodanie kníh od autorky Jany Šrámovej a ilustrátorky Aleny Wágnerovej s názvom "Rozprávky štrbavej opičky" v počte 500 kusov.
 • Typ: Zákazka podľa § 9 ods. 9
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:18.08.2015
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.08.2015
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 18.08.2015 pdf - 1.14 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24.08.2015 pdf - 2.01 MB
[category]
Objednávka 27.08.2015 pdf - 679.67 kB
[category]
Faktúra 02.09.2015 pdf - 707.95 kB
Tlačiť