HOMJ/10015/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Rastislav Kutný
 • IČO: 32527446
 • Adresa:Svätoplukova 959/10, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:1 005,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10015/2016
 • Predmet: Výkon technického dozoru Gaštanica
 • Opis predmetu zákazky:vid. Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Termín obhliadky: od 11.10.2016 po telefonickom dohovore
  Kontaktná osoba: Ing. arch. Alena Jánošíková / 02/49 253 379
 • Dátum zverejnenia:10.10.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.10.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 10.10.2016 pdf - 54.93 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 17.10.2016 pdf - 53.84 kB
[category]
Zmluva na výkon stavebno-technického dozor… 07.11.2016 pdf - 69.1 kB
Tlačiť