HOMJ/10025/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ALTRINIA s.r.o.
 • IČO: 47907266
 • Adresa:Kopčianska 3759/15, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:8 498,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10025/2018
 • Predmet: Komponenty pre diskové úložisko Fujitsu ETERNUS DX100S4
 • Opis predmetu zákazky:špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.10.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.10.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 16.10.2018 pdf - 76.05 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25.10.2018 pdf - 86.08 kB
Tlačiť