HOMJ/10063/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: MARIÁN UHLÁR
 • IČO: 14373564
 • Adresa:Záhradná 7, 056 01 Gelnica
 • Celková suma:2 310,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10063/2017
 • Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho nábytku pre MÚ MČ BNM
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie kancelárskeho nábytku pre potreby zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.10.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.10.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 16.10.2017 pdf - 96.83 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 23.10.2017 pdf - 87.65 kB
Tlačiť